Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Mednarodni sistem merskih enot SI

  Da je uporaba enotnih in primerljivih merskih enot bistvena za nemoteno trgovino in razvoj družbe tako na državni kot mednarodni ravni, so leta 1875 spoznali voditelji 17 držav, ki so podpisali Metrsko konvencijo. H konvenciji je do danes pristopila večina razvitih držav, tudi Slovenija. V okviru Metrske konvencije je bil opredeljen mednarodni sistem enot SI, ki določa sedem osnovnih enot (meter, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol in kandela).

 • Zagotavljanje sledljivosti meritev

  Nacionalni meroslovni sistem zagotavlja sledljivost merjenj za uporabnike v Sloveniji. Dejavnosti potekajo pod okriljem Urada za meroslovje, ki skrbi tudi za pravilno uporabo merskih enot mednarodnega sistema SI in za ustreznost zakonskih meril. Poleg urada so v sistem vključene tudi druge inštitucije, ki s svojimi akreditiranimi kalibracijskimi in preskuševalnimi zmogljivostmi izvajajo naloge in storitve na posameznih področjih merjenj.

 • Zakonska merila

  Merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi, morajo izpolnjevati meroslovne zahteve. Izpolnjevanje zahtev se preverja s postopki ugotavljanja skladnosti meril.

 • Meroslovni nadzor

  Meroslovni nadzor izvajajo inšpektorji Urada za meroslovje na področju merilnih instrumentov v prometu in uporabi, merskih enot, količin predpakiranih izdelkov ter izdelkov iz plemenitih kovin. Nadzor se izvaja skladno z materialnimi predpisi z namenom zagotavljanja varstva potrošnikov.

 • Plemenite kovine

  Področje plemenitih kovin in skrb za registracijo znakov dobaviteljev ter vodenje registra ureja Urad za meroslovje. Poleg tega izvaja preskušanje izdelkov in označevanje z oznako skladnosti. Čiste plemenite kovine, kot so platina, zlato, paladij, srebro, so premehke za izdelavo nakita ali drugih predmetov, saj se izrabijo, zato jih mešamo z drugimi kovinami v zlitine. Čistina zlitine pomeni masni delež določene plemenite kovine v skupni masi zlitine. Za zlat izdelek z oznako 585 pomeni, da je v 1000 g zlitine 585 g čistega zlata.

 • Sodelovanje z mednarodnimi meroslovnimi organizacijami

  Sodelovanje s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami na področju meroslovja zagotavlja Urad za meroslovje, kjer kot državni organ zastopa interese Slovenije. To obsega sodelovanje na globalnem nivoju v Metrski konvenciji, Mednarodni organizaciji za zakonsko meroslovje, Konvenciji o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, regionalno sodelovanje v Evropskem združenju nacionalnih meroslovnih inštitutov in Evropskem združenju za zakonsko meroslovje.

Projekti

 • Partnerstvo predvideva izvajanje meroslovno naravnanih raziskovalnih in razvojnih projektov. Evropska komisija bo EPM financirala do 300 milijonov evrov, sodelujoče države pa bodo prispevale nacionalni delež v višini vsaj 363 milijonov evrov.

 • Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.

 • Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.