Skoči do osrednje vsebine

Evropsko partnerstvo za meroslovje (EPM)

Partnerstvo predvideva izvajanje meroslovno naravnanih raziskovalnih in razvojnih projektov. Evropska komisija bo EPM financirala do 300 milijonov evrov, sodelujoče države pa bodo prispevale nacionalni delež v višini vsaj 363 milijonov evrov.

Evropski parlament in Svet sta sprejela sklep o izvajanju Evropskega partnerstva za meroslovje (EPM) 69/21, v katerem je vključena tudi Slovenija. Partnerstvo predvideva izvajanje meroslovno naravnanih raziskovalnih in razvojnih projektov. Evropska komisija bo EPM financirala do 300 milijonov evrov, sodelujoče države pa bodo prispevale nacionalni delež v višini vsaj 363 milijonov evrov.
Razpisi za projekte se objavljajo letno v obdobju 2021 - 2027. V projektih primarno sodelujejo interni partnerji: nacionalni meroslovni inštituti in njihove imenovane inštitucije (v Sloveniji so to nosilci nacionalnih etalonov). Pri tem je tretjina raziskovalnih sredstev namenjenih za zunanje partnerje: evropske raziskovalne institucije in raziskovalce. Vsi sodelujoči na projektih so financirani 100 % za delo, plus 25 % za režijske stroške.

Glavne teme projektov partnerstva so zeleni izziv, industrija, digitalna transformacija, zdravje, temeljne raziskave ter integrirano evropsko meroslovje, poleg tega pa se manjši projekti razpisujejo za razvoj normativnih standardov in gradnjo zmogljivosti. Posamezni projekt se financira do skupno 2.7 milijona evrov, v njem pa morajo sodelovati vsaj trije interni partnerji in v ustreznem obsegu tudi zunanji partnerji. V Sloveniji sodelovanje v projektih partnerstva koordinira Urad Republike Slovenije za meroslovje.

Vse informacije o partnerstvu za meroslovje, vključno s klici za projekte, so objavljene na spletni strani EURAMET. Dodatne informacije so na voljo tudi pri kontaktni osebi za Slovenijo, Urški Turnšek (E: urska.turnsek@gov.si ali T: 03 428 07 56).