Skoči do osrednje vsebine

Ciljni raziskovalni program (CRP-1)

Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.

Vzpostavitev centralnega izvajanja nacionalnih medlaboratorijskih primerjav v nacionalnem meroslovnem sistemu

V okviru leto in pol trajajočega projekta Vzpostavitev centralnega izvajanja nacionalnih medlaboratorijskih primerjav v nacionalnem meroslovnem sistemu, ki ga je pridobila Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo bodo zasledovani predvsem naslednji cilji:

  • raziskati potrebe po medlaboratorijskih primerjavah na področju veličine dolžina v Sloveniji (akreditarani kalibracijski laboratoriji in laboratoriji v podjetjih, ki izvajajo medlaboratorijske primerjave;
  • na osnovi znanja in izkušenj na področju organizacije medlaboratorijskih primerjav izdelati univerzalne predloge za vso potrebno tehnično dokumentacijo (tehnični protokoli, obdelava rezultatov, poročila);
  • definirati potrebne organizacijske aktivnosti za centralizirano organizacijo medlaboratorijkih primerjav (Urad za meroslovje - pilotni laboratoriji - udeleženci);
  • izdelati shemo centraliziranega izvajanja medlaboratorijskih primerjav;
  • izdelati univerzalni model vrednotenja rezultatov primerjav za različne vrste merilnih instrumentov in opredmetenih mer;
  • digitalizirati vse pripravljene dokumente;
  • izdelati spletno aplikacijo za centralizirano vodenje medlaboratorijskih primerjav, ki bo omogočala transparentno in anonimno vodenje primerjav in poročanje o rezultatih.

V okviru projekta bo Urad pridobil spletno platformo, s katero bo lahko ugotavljal meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji po medlaboratorijskih primerjavah in jih na podlagi potreb tudi organiziral.