Skoči do osrednje vsebine

Ciljni raziskovalni program (CRP-2)

Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.

Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike

V okviru dve leti trajajočega projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike, ki ga je pridobil Nacionalni inštitut za biologijo s soizvajalci Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitutom za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani in Katedro za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani bodo zasledovani naslednji cilji:

  • opredelitev izhodišč za vzpostavitev centralnega sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) z namenom hitrejšega in učinkovitejšega reagiranja v primeru kriznih situacij oziroma novih potreb po merjenjih;
  • identifikacija meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR);
  • opredelitev načina zagotavljanja meroslovne sledljivosti pri določanju SARS- CoV-2 s PCR metode.

V okviru projekta bo Urad pridobil izhodišča, s katerimi bo lahko ugotavljal meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na hitro razvijajočih se področjih kemije, biologije in medicine.

Vse informacije o projektu so objavljene na spletni strani NIB (Nacionalni inštitut za biologijo).