Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

Nadzori so usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov (FURS); higiene živil, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil (UVHVVR)l; meroslovnih zahtev za neavtomatske tehtnice (MIRS); trgovine- soglasje za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga, označitve cen (TIRS) ter zakonodaje s področja cest - zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu: preverjanje priključkov, ustrezne preglednosti, izvajanje del v cestnem svetu in varovalnem pasu za namene prodaje sadja in zelenjave, postavljanje kakršnih koli predmetov v cestnem svetu, ki bi ovirali uporabo ceste in objekte za oglaševanje (IRSI).

V nadzorih, ki se bodo izvajali preko celega leta, bodo sodelovali inšpektorji Finančne uprave RS, Tržnega inšpektorata RS, Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorata za infrastrukturo ter Urada RS za meroslovje.