Skoči do osrednje vsebine

Elektromagnetna združljivost je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetnem okolju zadovoljivo deluje, ne da bi pri tem proizvajala nesprejemljive elektromagnetne motnje za drugo opremo v tem okolju.

Definicija opreme

Oprema je katerikoli aparat, ki je končna naprava ali kombinacija teh naprav, ki so kot samostojne funkcionalne enote dostopne na trgu za končnega uporabnika in lahko povzročajo elektromagnetne motnje ali pa take motnje lahko vplivajo na njihovo delovanje. Nepremični sestav pa je določena kombinacija več vrst aparatov in kjer je to ustrezno, drugih naprav, ki so sestavljene, nameščene in namenjene za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu.

Oprema se lahko nahaja v obliki sestavnih delov ali podsklopov, namenjenih temu, da jih v aparat vgradi končni uporabnik in lahko povzročijo elektromagnetne motnje ali pa take motnje lahko vplivajo na njihovo delovanje. Druga oblika so premične naprave, opredeljene kot kombinacija aparatov in kadar je to ustrezno, drugih naprav, ki se lahko premeščajo in uporabljajo na različnih mestih.

Bistvene zahteve za opremo

Splošne zahteve za načrtovanje in izdelavo opreme ob upoštevanju stanja tehnike pomenijo zahtevo, da elektromagnetne motnje, ki jih povzroča oprema, ne presegajo ravni, nad katero radijska in telekomunikacijska oprema ter druga oprema ne morejo delovati, kakor je predvideno ter ima raven odpornosti pred elektromagnetnimi motnjami, ki se pričakuje pri predvideni uporabi opreme in ki ji omogoča delovanje brez nesprejemljivega poslabšanja njene predvidene uporabe.

Posebne zahteve pri namestitvi nepremične sestave se uporabi dobra inženirska praksa in upoštevajo informacije o predvideni uporabi njenih sestavnih delov z namenom, da se izpolnijo bistvene zahteve.