Skoči do osrednje vsebine

Naloge Sektorja za prost pretok blaga in storitev so pretežno usmerjene v zagotavljanje ustreznih razmer za prost pretok blaga in storitev.

Področje prostega pretoka storitev vključuje zagotavljanje ustreznih razmer za čezmejno opravljanje storitev na notranjem trgu EU, kamor sta vključena tudi informacijski sistem za notranji trg IMI in slovensko središče SOLVIT. 

Področje prostega pretoka proizvodov vključuje pripravo predpisov in drugih aktov za prenos evropskih predpisov s področij zagotavljanja prostega pretoka blaga (neživilskih proizvodov) na notranjem trgu EU, odprave tehničnih ovir pri trgovanju, urejanja pogojev dajanja proizvodov na trg ter določitve bistvenih zahtev za proizvode zaradi zaščite javnega interesa (tehnične, varnostne in druge zahteve).

V sektor spada tudi področje nadzora nad cenami.

Področja in teme

  • Zahteve za proizvode na enotnem trgu

    Proizvodi na enotnem trgu Evropske unije, tehnične zahteve za proizvode, harmonizirano področje proizvodov, neharmonizirano področje proizvodov, varnost potrošniških proizvodov in RAPEX

  • Prost pretok storitev na enotnem trgu

    Enotni trg Evropske unije zajema območje brez notranjih meja, na katerem sta zagotovljena prosti pretok storitev in svoboda ustanavljanja. Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev zagotavljata mobilnost podjetij in strokovnjakov znotraj Evropske unije.

  • Neformalno reševanje čezmejnih sporov v Evropski uniji (SOLVIT)

    Enotni trg Evropske unije ponuja državljanom in podjetjem številne priložnosti za bivanje, poslovanje, proizvodnjo in trgovino. A glede na njegovo velikost in raznolikost pravnih ureditev držav članic se je zelo težko popolnoma izogniti napakam in težavam pri uveljavljanju pravic v drugih državah članicah Evropske unije. Če nastane spor med posameznikom ali podjetjem in javnim organom druge države članice zaradi napačne uporabe predpisov Evropske unije s strani javnega organa, lahko posameznik ali podjetje zaprosi Mrežo SOLVIT, ki skuša na neformalen način s posredovanjem pri javnem organu doseči dogovor o rešitvi spora.