Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Naloge Sektorja za prost pretok blaga in storitev so pretežno usmerjene v zagotavljanje ustreznih razmer za prost pretok blaga in storitev.

Področje prostega pretoka storitev vključuje zagotavljanje ustreznih razmer za čezmejno opravljanje storitev na notranjem trgu EU, kamor sta vključena tudi informacijski sistem za notranji trg IMI in slovensko središče SOLVIT. 

Področje prostega pretoka proizvodov vključuje pripravo predpisov in drugih aktov za prenos evropskih predpisov s področij zagotavljanja prostega pretoka blaga (neživilskih proizvodov) na notranjem trgu EU, odprave tehničnih ovir pri trgovanju, urejanja pogojev dajanja proizvodov na trg ter določitve bistvenih zahtev za proizvode zaradi zaščite javnega interesa (tehnične, varnostne in druge zahteve).

V sektor spada tudi področje nadzora nad cenami.

Področja in teme

  • Proizvodi na enotnem trgu Evropske unije

    Harmonizirano področje proizvodov, neharmonizirano področje proizvodov, varnost potrošniških proizvodov in sistem RAPEX, nizkonapetostna električna oprema, gradbeni proizvodi, obutev in njeno označevanje, tekstilni izdelki in njihovo označevanje, varnost strojev, varnost dvigal, plovila za rekreacijo, tlačna oprema, enostavne tlačne posode, elektromagnetna združljivost opreme, aerosolni razpršilniki, naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, radijska oprema, protieksplozijska zaščita, proizvodi iz kristalnega stekla.

  • Storitve na enotnem trgu Evropske unije

    Trgovinska dejavnost, poštne storitve, pogrebna in pokopališka dejavnost