Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Direktorat za notranji trg pripravlja in izvaja politiko s področja enotnega trga blaga in storitev, tehnične zakonodaje, državne infrastrukture kakovosti, prava družb, varstva potrošnikov in konkurence, intelektualne lastnine, kontrole cen, trgovinske dejavnosti in trgovinske politike, pogrebne in pokopališke dejavnosti ter poštnih storitev.

Sektorji

Področja in teme

 • Varstvo potrošnikov in konkurence

  Varstvo pravic potrošnikov, inšpekcijsko varstvo, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Evropski potrošniški center, Javna Agencija za varstvo konkurence, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, karteli, koncentracije

 • Prosti pretok storitev in proizvodov

  Storitve na enotnem trgu Evropske unije, proizvodi na enotnem trgu Evropske unije, harmonizirano področje proizvodov, neharmonizirano področje proizvodov, varnost potrošniških proizvodov in RAPEX

 • Trgovinska politika

  Evropska unija ureja trgovinske in naložbene odnose z državami, ki niso članice Evropske unije, s svojo trgovinsko in naložbeno politiko.

 • Pomoč in prestrukturiranje podjetij v težavah

  Pri pomoči in prestrukturiranju podjetij v težavah gre za dodeljevanje različnih vrst državnih pomoči, ki jih lahko opravičujejo socialni, regionalni ali drugi razlogi.

 • Gospodarsko pravo

  Na področju prava gospodarskih družb v Republiki Sloveniji urejamo pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.