Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za varstvo potrošnikov in konkurence pripravljamo predpise s področja varstva potrošnikov in konkurence.

Zagotavljamo izvajanje javnih služb svetovanja potrošnikom, obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev na podlagi podeljenih koncesij.

Na področju kreditiranja izdajamo dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja dajalcem kreditov iz nebančnega sektorja, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi. Vodimo tudi register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Področje in teme

  • Varstvo potrošnikov in konkurence

    Varstvo pravic potrošnikov, inšpekcijsko varstvo, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Evropski potrošniški center, Javna Agencija za varstvo konkurence, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, karteli, koncentracije