Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za varstvo potrošnikov in konkurence pripravljamo predpise s področja varstva potrošnikov in konkurence.

Zagotavljamo izvajanje javnih služb svetovanja potrošnikom, obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev na podlagi podeljenih koncesij.

Na področju kreditiranja izdajamo dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja dajalcem kreditov iz nebančnega sektorja, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi. Vodimo tudi register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Področja in teme

 • Varstvo potrošnikov in konkurence

  Varstvo pravic potrošnikov, svetovanje potrošnikom in Evropski potrošniški center, varnost potrošniških proizvodov in sistem RAPEX, potrošniško kreditiranje, reševanje potrošniških sporov, neformalno reševanje čezmejnih sporov v Evropski uniji, varstvo konkurence

 • Potrošniško kreditiranje

  Vsak potrošnik občasno potrebuje dodatni vir financiranja za kakšen večji nakup zase ali gospodinjstvo, zato lahko najame potrošniški kredit.

 • Reševanje potrošniških sporov

  Potrošniški spor je domači ali čezmejni spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom blaga ali storitev ter potrošnikom. Potrošnik ima, če spora ne more rešiti z neposrednimi pogajanji oziroma s pritožbo pri ponudniku blaga ali storitev, možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri izbranem izvajalcu, ki je registriran in naveden na seznamu izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

 • Varstvo konkurence

  Cilj varstva konkurence je zagotoviti pošteno tekmovanje podjetij na trgu, s tem pa tudi širšo izbiro in bolj kakovostno blago ter storitve po nižjih cenah za potrošnike.

 • Varstvo potrošnikov

  Varstvo potrošnikov pomeni zagotavljanje in spodbujanje pravic potrošnikov, ki na trgu nastopajo kot šibkejši udeleženci, zaradi česar njihove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varstvom njihovih pravic v praksi, natančneje z informiranjem in izobraževanjem potrošnikov ter svetovanjem potrošnikom.

 • Varnost potrošniških proizvodov in sistem RAPEX

  Potrošniki so posebej ranljiva skupina, zato je za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov treba zagotoviti, da so na trgu le varni proizvodi. Če se na trgu pojavi nevaren proizvod, država članica o tem obvesti druge države članice prek sistema za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki pomenijo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

 • Svetovanje potrošnikom in Evropski potrošniški center

  Potrošniki, ki so naleteli na težave pri uveljavljanju pravic pri domačnem ponudniku blaga in storitev, lahko informacije prejmejo na brezplačni telefonski številki, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Potrošniki, ki so nakup opravili v drugi državi članici EU, na Norveškem in Islandiji, pa se po nasvet in pomoč lahko obrnejo na Evropski potrošniški center, ki deluje v okviru istega ministrstva.