Skoči do osrednje vsebine

Potrošnik se lahko odloči za izvensodno reševanje potrošniškega spora z enim od izvajalcev, ki so vpisani na seznamu izvajalcev teh sporov pri ministrstvu, kadar spora ne more rešiti z neposrednimi pogajanji.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Postopki so navadno poceni, enostavni in hitri, zaradi česar koristijo tako potrošnikom, kot tudi ponudnikom, ki se lahko na ta način izognejo sodnim postopkom in stroškom.

Splošna pravila postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v skladu s katerimi izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov lahko potrošniku zaračuna pristojbino določa Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, vendar ta ne sme presegati 20 evrov.

Potrošnik v postopku ne potrebuje pooblaščenca, lahko pa ga seveda ima, če tako želi, vendar ga v tem primeru plača sam. Potrošnik plača tudi stroške izvedenskega mnenja, vendar samo v primeru, da ga zahteva, čeprav izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov presodi, da je spor mogoče rešiti tudi brez izvedenca.

Potrošnik lahko vloži pobudo za reševanje spora pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov le po predhodnem neuspelem poizkusu reševanja spora neposredno pri ponudniku. Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov tudi ne bo reševal spora, če v zadevi že teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Vsak izvajalec, ki je vpisan na seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mora sprejeti svoja podrobnejša pravila postopka in jih objaviti na svoji spletni strani. V skladu z zakonom je sodelovanje ponudnika v postopku praviloma prostovoljno, na nekaterih področjih, kjer tako določata poseben zakon ali uredba Evropske unije, pa je sodelovanje ponudnika obvezno. To so področja finančnih storitev, energetike (elektrika in plin).

Ponudniki morajo na svojih spletnih straneh in v splošnih pogojih poslovanja objaviti, katerega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, vpisanega v register, priznavajo kot pristojnega za reševanje njihovih potrošniških sporov. Če ponudnik nima niti spletnih strani niti splošnih pogojev poslovanja, to stori na drug primeren način.

Kadar potrošnik naslovi pritožbo na ponudnika in ta pritožbo zavrne v okviru svojih notranjih pritožbenih postopkov, mu skupaj z odgovorom na pritožbo sporoči tudi informacijo o izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, pri katerem lahko potrošnik nadaljuje z reševanjem spora. Ponudnik, ki ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki bi bil vpisan v register izvajalcev, mora potrošnika na to posebej opozoriti na svoji spletni strani.

Seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov

  • Seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov

    Seznam izvajalcev je pripravljen na podlagi izdanih odločb o vpisu v register v skladu s 35. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
    Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vpis izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Register IRPS

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Iskalnik