Skoči do osrednje vsebine

Neformalno reševanje čezmejnih sporov v Evropski uniji (SOLVIT)

Enotni trg Evropske unije ponuja državljanom in podjetjem številne priložnosti za bivanje, poslovanje, proizvodnjo in trgovino. A glede na njegovo velikost in raznolikost pravnih ureditev držav članic se je zelo težko popolnoma izogniti napakam in težavam pri uveljavljanju pravic v drugih državah članicah Evropske unije. Če nastane spor med posameznikom ali podjetjem in javnim organom druge države članice zaradi napačne uporabe predpisov Evropske unije s strani javnega organa, lahko posameznik ali podjetje zaprosi Mrežo SOLVIT, ki skuša na neformalen način s posredovanjem pri javnem organu doseči dogovor o rešitvi spora.

Delovanje mreže SOLVIT

SOLVIT (izpeljanka iz angleškega "solve it" oziroma rešiti) je mreža Evropske komisije za neformalno reševanje čezmejnih težav državljanov in podjetij na področju notranjega trga.

Podjetjem in državljanom nudi pomoč, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • gre za čezmejni problem,
 • obstaja sum napačne uporabe prava Evropske unije, in
 • so vključeni organi javne uprave na lokalni, regionalni ali državni ravni.

SOLVIT ne more pomagati pri:

 • težavah, ki jih ima podjetje z drugim podjetjem,
 • težavah potrošnikov,
 • uveljavljanju odškodnine, ali
 • sodnem reševanju zadeve.

Vsako pritožbo obravnavata dva centra SOLVIT:

 • center SOLVIT v državi pritožnika – domači center,
 • center SOLVIT v državi, kjer so nastale težave – odgovorni center.

Domači center SOLVIT, ki mu oseba ali podjetje predloži pritožbo, posreduje zadevo centru SOLVIT v državi Evropske unije, v kateri je težava nastala. Ta center nato poskuša z nacionalnimi javnimi organi doseči dogovor o rešitvi težave v desetih tednih. SOLVIT temelji na neformalnem pristopu k reševanju praktičnih težav, zato ne posreduje v zadevah, ki so že v sodnem postopku. Ne obravnava sporov med podjetji ali med potrošnikom  in podjetjem.

Slovenski center SOLVIT

Slovenski Center SOLVIT je zelo uspešen pri reševanju čezmejnih sporov na področjih kot so priznavanje pokojnin, nadomestila za brezposelnost, vrednotenje diplom, priznavanje otroških dodatkov, dostop na trg, priznavanje poklicnih kvalifikacij, možnosti  opravljanja storitev, vračila DDV, diskriminacije in podobno.

Prednosti:

 • reševanje konkretnih življenjskih situacij,
 • nudenje pomoči je brezplačno,
 • neformalen pristop.

Centri SOLVIT obravnavamo pritožbe z vseh področij prava Evropske unije. V slovenskem centru SOLVIT so najpogostejše pritožbe z naslednjih področij:  

 • težave pri priznavanju poklicnih kvalifikacij v drugi državi članici,
 • težave podjetij pri dostopu na trg druge države članice (nepriznavanje vzajemnega priznavanja proizvodov, diskriminacija),
 • vračilo davka na dodano vrednost (pretečen zakonski rok za vračilo),
 • težave pri priznavanju družinskih prejemkov, pokojnin, nadomestil za brezposelnost iz druge države članice,
 • težave pri uporabi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja,
 • prejem obvestil o (neobstoječih) prometnih prekrških,
 • sumi diskriminacije pred lokalnimi uradi druge države članice.

S pomočjo Centra SOLVIT lahko pride posameznik ali podjetje brezplačno in hitro brez dolgotrajnih sodnih postopkov do rešitve čezmejnega spora ali do koristnih informacij za lažje premagovanje čezmejnih ovir pri uveljavljanju pravic v zvezi z bivanjem, poslovanjem, proizvodnjo ali trgovino v Evropski uniji.