GOV.SI

Varstvo potrošnikov in konkurence

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Potrošnik na trgu nastopa kot šibkejši udeleženec, zato njegove interese ščitimo tako z zakonodajo kot z varovanjem njegovih pravic v praksi. Med prednostne politike varstva potrošnikov sodijo izobraževanje, informiranje in svetovanje potrošnikom.
Poglavitni cilj varstva konkurence so tako koristi potrošnikov kot zdrava rast in razvoj podjetij, zato skrbimo, da na prostem trgu podjetja med seboj pravično tekmujejo na podlagi svojih izdelkov in cen, brez nepoštenih prednosti.

Varstvo pravic v praksi

Zagotavljanje pravic potrošnikov zgolj na zakonodajni ravni ne zadostuje, zato jim pomagamo njihove pravice uveljavljati tudi v praksi. Različne inšpekcije, vsaka s svojega področja, zagotavljajo spoštovanje pravic potrošnikov z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov ter z reševanjem potrošniških sporov. V primeru kršitve lahko podjetju v upravnem postopku izdajo odločbo, s katero mu odredijo odpravo nepravilnosti oziroma prepovedo prodajo, opravljanje storitve ali oglaševanje. V primeru, da med potrošnikom in podjetjem ni spora o obstoju stvarne napake, lahko podjetju tudi naložijo, da ugodi potrošniku. V prekrškovnem postopku pa lahko kršitelju za storjeni prekršek izrečejo globo.

Informiran potrošnik je močan potrošnik

Evropska unija je leta 2005 vzpostavila Mrežo Evropskih potrošniških centrov (ECC net), da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pravicah na skupnem notranjem trgu in da bi imeli v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo brezplačno pomoč. Del mreže je tudi Evropski potrošniški center Slovenija, kjer svetujemo in pomagamo potrošnikom, ki kupujejo v drugih državah članicah EU, na Norveškem in Islandiji ali pa tja potujejo in pri tem naletijo na težave pri uveljavljanju svojih pravic.

Pomemben del varstva potrošnikov so tudi organizacije potrošnikov, ki jih ti ustanovijo sami, da bi lažje zaščitili in uveljavljali svoje pravice.