Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport zagotavljamo podporo nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in gospodarstva. Z različnimi ukrepi zagotavljamo čim bolj stabilno, predvidljivo in konkurenčno gospodarsko okolje za rast in razvoj slovenskih podjetij na slovenskem in tujih trgih. Delujemo na področjih različnih industrij, internacionalizacije, podjetništva, turizma, notranjega trga, lesarstva in športa. V okviru ministrstva delujejo tudi organi v sestavi, ki izvajajo naloge na področjih intelektualne lastnine, tržne inšpekcije, športne inšpekcije in meroslovja, ter izvajalske ustanove, ki se podrobneje ukvarjajo z izvajanjem naših ukrepov in promocije gospodarstva in turizma.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Organi v sestavi ministrstva

Delovna telesa

Seznam pooblaščenih uradnih oseb