Skoči do osrednje vsebine

V Kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministra in državna sekretarja. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami ministrstva ter spremljamo izvajanje njihovih nalog.

Usklajujemo tudi delo med ministrstvom in drugimi organi državne in javne uprave, organi v njegovi sestavi ter organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo. Poleg tega pa skrbimo za ustrezno komuniciranje in informiranje z različnimi deležniki in javnostmi o delovanju ministrstva.

Pripravljamo strokovne podlage za udeležbo na različnih srečanjih doma in v tujini, saj menimo, da je osebna prisotnost v gospodarskem okolju ključnega pomena za dobro delovanje celotnega ministrstva.