Skoči do osrednje vsebine

V Sekretariatu opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične in druge naloge na področju organizacije ministrstva, strateškega načrtovanja in programiranja dela, finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja kadrovskih virov, ravnanja z dokumentarnim gradivom, informatike in pravnih zadev.

Opravljamo tudi naloge s področja zaščite in reševanja ter ravnanja s tajnimi podatki in javnega naročanja.

Službe sekretariata