Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Finančni službi spremljamo izvajanje sistemskih nalog s področja proračuna Republike Slovenije, pripravljamo finančni načrt in zaključni račun ministrstva v sodelovanju z direktorati - še posebej z Direktoratom za razvojna sredstva - ter skrbimo za ustrezno izvajanje finančnega načrta ministrstva.

Izvajamo tudi finančni pregled pogodb in drugih dokumentov, s katerimi se prevzemajo finančne obveznosti ministrstva pred njihovo sklenitvijo oziroma izdajo, ter strokovno svetujemo službam ministrstva in organom v sestavi ministrstva na finančnem področju.

Sodelujemo pri pripravi internih predpisov ministrstva ter usklajujemo delo in svetujemo pri pripravah letnega popisa.

Vodimo finančno-analitične evidence za potrebe ministrstva ter centralne evidence stvarnega in finančnega premoženja ministrstva.