Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Pravni službi vodimo in odločamo v upravnih postopkih na drugi stopnji v zadevah s področja tržne inšpekcije in o zadevah iz pristojnosti ministrstva, kadar za vodenje ali odločanje v upravnem postopku ni pristojna druga notranja organizacijska enota ministrstva. Vodimo in odločamo tudi v prekrškovnih postopkih iz pristojnosti ministrstva.

Pravna služba je splošna pravna podpora ministru, vsem direktoratom in službam ministrstva ter organom v sestavi ministrstva pri opravljanju strokovnih nalog ter pri pripravi predlogov zakonskih besedil in izvedbenih predpisov s celotnega delovnega področja ministrstva. V Pravni službi upravljamo tudi odnose z Državnim odvetništvom.

Usklajujemo naloge na področju informacij javnega značaja ter izvajamo naloge iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pripravljamo in izvajamo javna naročila v skladu s sprejetim pravilnikom, od priprave primerne dokumentacije do vodenja postopka. Vodimo tudi arhiv dokumentacije o javnih naročilih. Pripravljamo interne predpise in sodelujemo pri pripravi zakonodaje s področja javnih naročil.