Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

državni sekretar, pristojen za notranji trg, šport in lesarstvo
mag. Dejan Židan

Avtor: Žan Kolman

Mag. Dejan Židan, rojen 16. oktobra 1967, je leta 1992 diplomiral na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 1999 pa tam tudi magistriral iz veterinarskih znanosti. Prvič se je zaposlil v Oddelku za reprodukcijo Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje v Murski Soboti. Maja 2007 je bil imenovan za člana sveta za živinorejo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, junija istega leta pa mu je senat Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru podelil naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za kmetijstvo. Od januarja 2007 pa vse do vstopa v politiko je opravljal funkcijo predsednika uprave Skupine Panvita, d. d., in tako sodeloval pri izgradnji slovenske kmetijske in živilsko­predelovalne verige, ki obsega dejavnosti od poljedelstva, proizvodnje krme, reje prašičev in perutnine do klavniške ter živilsko-predelovalne industrije in proizvodnje »zelene« energije.

Mag. Židan je maja 2010 nastopil mandat ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodil resor vse do imenovanja novega ministra, to je 10. februarja 2012. Na državnozborskih volitvah 2011 je bil v volilnem okraju Murska Sobota izvoljen za poslanca v Državnem zboru, kjer je predsedoval Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Marca 2013 je prevzel ministrovanje v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter vodil resor do imenovanja nove Vlade RS 19. septembra 2014, v kateri je prevzel vodenje novega ministrstva pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v tem mandatu pa je bi tudi podpredsenik Vlade RS. Na parlamentarnih volitvah leta 2018 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora RS in avgusta 2018 postal predsednik Državnega zbora RS. Po nastopu 14. Vlade RS je odstopil z mesta predsednika in svoje delo nadaljeval kot poslanec. 

Vlada RS ga je 1. junija 2022 imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 24. januarja 2023 pa za državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.