Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Direktorat za razvojna sredstva poenostavlja postopke pridobivanja in dodeljevanja evropskih sredstev. Cilj je olajšati delo tako direktoratov ministrstva pri pripravi črpanja evropskih kohezijskih sredstev kot tudi vseh, ki so zainteresirani za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev, ki jih daje na voljo ministrstvo. Pri tem se upoštevajo smernice Evropske komisije in nacionalne zakonodaje. Direktorat za razvojna sredstva deluje v okviru ministrstva in njegovih pristojnosti z namenom poenostaviti postopke pridobivanja in dodeljevanja evropskih sredstev.

Sektorji

Načrt razvojnih spodbud 2023

Primeri dobrih praks

  • Najboljših 22 v 2022

    Z biltenom Najboljših 22 v 2022 tako predstavljamo uspešne projekte, ki so jih podjetja ali konzorciji podjetij s finančno pomočjo ministrstva in ostalih izvajalskih institucij zaključila do konca leta 2022. Izpostavljamo tiste projekte, katerih izvedba je ocenjena kot izstopajoče kvalitetna. Verjamem, da je pomembno, da se dobre zgodbe predstavijo javnosti, saj s postavljenim zgledom lahko tudi druga podjetja spodbudimo, da pogumno stopijo na pot napredka.
    Brošure, publikacije