Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za razvojna sredstva poenostavlja postopke pridobivanja in dodeljevanja evropskih sredstev. Cilj je olajšati delo tako direktoratov ministrstva pri pripravi črpanja evropskih kohezijskih sredstev kot tudi vseh, ki so zainteresirani za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev, ki jih daje na voljo ministrstvo. Pri tem se upoštevajo smernice Evropske komisije in nacionalne zakonodaje. Direktorat za razvojna sredstva deluje v okviru ministrstva in njegovih pristojnosti z namenom poenostaviti postopke pridobivanja in dodeljevanja evropskih sredstev.

Sektorji

Načrt razvojnih spodbud 2023

 • Brošura Načrt razvojnih spodbud 2023

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo poleg subvencij za omilitev rasti cen energentov iz Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina in Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v letu 2023 svojim ciljnim skupinam ponudilo 28 ukrepov v vrednosti 304,9 milijona evrov razvojnih spodbud. Ti zajemajo ukrepe pod neposredno pristojnostjo ministrstva, in sicer nove objave ali pa odpiranja že objavljenih ukrepov ter zajemajo tako storitve podpornega okolja za podjetja kot tudi povratne ali nepovratne finančne spodbude.
  Brošure, publikacije
 • Predstavitev razvojnih spodbud 2023

  Predstavitev Načrta razvojnih spodbud 2023, Novinarska konferenca, 14. februar 2023
  Predstavitve

Primeri dobrih praks

 • Najboljših 22 v 2022

  Z biltenom Najboljših 22 v 2022 tako predstavljamo uspešne projekte, ki so jih podjetja ali konzorciji podjetij s finančno pomočjo ministrstva in ostalih izvajalskih institucij zaključila do konca leta 2022. Izpostavljamo tiste projekte, katerih izvedba je ocenjena kot izstopajoče kvalitetna. Verjamem, da je pomembno, da se dobre zgodbe predstavijo javnosti, saj s postavljenim zgledom lahko tudi druga podjetja spodbudimo, da pogumno stopijo na pot napredka.
  Brošure, publikacije
 • Najboljših 20 v 2020

  Najboljših 20 v 2020 je bilten s katerim predstavljamo izbor uspešnih projektov, ki so jih podjetja z našo pomočjo zaključila do leta 2020. V končni izbor so zajeti nekateri v celoti zaključeni projekti, ki so dosegli dogovorjene cilje in kazalnike in so primeri dobrega pogodbenega sodelovanja med podjetniško sfero in državo.
  Brošure, publikacije

Program izvajanja finančnih spodbud

 • Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020

  Program finančnih spodbud predstavlja dokument za izvedbo ukrepov, ki jih ministrstvo izvaja skladno s svojo pristojnostjo ali jih zahtevajo nadrejeni dokumenti ter se pri tem opira na mednarodne primerjave in raziskave na obravnavanih vsebinskih področjih. Program predstavlja podlago za državne pomoči, ki jih dodeljuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prej Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), njegove izvajalske institucije oziroma druge institucije, ki delujejo na področju podjetništva, internacionalizacije in inovativnosti, in je skladen s programskimi dokumenti evropske kohezijske politike 2014-2020.
  Strategije in programi