Skoči do osrednje vsebine

Izvajamo preverjanja na kraju samem pri upravičencih, ki so prejemniki sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali izvajalskih ustanovah, to so Slovenski podjetniški sklad in Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije ter Slovenski regionalno razvojni sklad.

Sektor sodeluje tudi z drugimi nadzornimi in revizijskimi organi v državi in EU. To so