Skoči do osrednje vsebine

Računsko sodišče

Računsko sodišče je najvišji organ, ki nadzoruje poslovanje državnih računov, državni proračun in celotno porabo finančnih sredstev državnega proračuna v Republiki Sloveniji. Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in vezano na spoštovanje ustave in veljavne zakonodaje.

Pravočasno in objektivno poroča tako javnosti kot poslancem v Državnem zboru o vseh pomembnih odkritjih svojih preiskav poslovanja uporabnikov javnih sredstev. Glede na strokovne izkušnje in dosedanjo prakso pa lahko tudi neposredno svetuje, kako naj uporabniki javnih sredstev svoje poslovanje izboljšajo.

Računsko sodišče v okviru svojih revizijskih pristojnosti pomaga uporabnikom javnih sredstev, da prepoznajo oziroma razkrijejo napake, nepravilnosti in nesmotrnosti v njihovem poslovanju. Računsko sodišče vodi predsednik, skupaj z dvema namestnikoma, ki jih na te položaje na predlog Predsednika republike imenuje Državni zbor za obdobje devetih let. Predsednik in oba namestnika predsednika tvorijo senat Računskega sodišča.