Skoči do osrednje vsebine

Računsko sodišče

Računsko sodišče je najvišji organ, ki nadzoruje poslovanje državnih računov, državni proračun in celotno porabo finančnih sredstev državnega proračuna v Republiki Sloveniji. Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno ter vezano na spoštovanje ustave in veljavne zakonodaje.

Pravočasno in objektivno poroča tako javnosti kakor tudi poslancem državnega zbora o vseh pomembnih izsledkih svojih preiskav poslovanja uporabnikov javnih sredstev. Glede na strokovne izkušnje in dosedanjo prakso lahko tudi neposredno svetuje, kako naj uporabniki javnih sredstev svoje poslovanje izboljšajo.

Računsko sodišče je v okviru svojih revizijskih pristojnosti v pomoč uporabnikom javnih sredstev, da prepoznajo ali razkrijejo napake, nepravilnosti in nesmotrnosti pri svojem poslovanju.

Računsko sodišče vodi predsednik skupaj z dvema namestnikoma, ki jih za devet let imenuje državni zbor na predlog predsednika republike. Predsednik in oba njegova namestnika sestavljajo senat računskega sodišča.