Skoči do osrednje vsebine

V Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje koordiniramo dvostranske, večstranske in evropske zadeve s posebnim poudarkom na pripravi mednarodnih srečanj na ministrski ravni in tudi na ravni državnih sekretarjev.

Pristojni smo tudi za pripravo in izvedbo mednarodnih obiskov tujih predstavnikov in delegacij na ravni ministra oziroma državnega sekretarja v Sloveniji. Usklajujemo in pripravljamo tudi gradiva za udeležbo ministra oziroma državnih sekretarjev na mednarodnih srečanjih, zasedanjih Sveta EU, drugih srečanjih na ministrski ravni v okviru Evropske unije ter vodimo vse oblike dvostranskih in večstranskih srečanj na ministrski ravni.

Sem spadajo vse aktivnosti v okviru Evropske unije, Svetovne turistične organizacije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Svetovne trgovinske organizacije, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Slovenskega podjetniškega sklada, Gospodarske zbornice Slovenije, slovenskih in tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov.