Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti Direktorata za turizem usmerjamo v oblikovanje ukrepov in zagotavljanje ugodnega poslovnega okolja na državni ravni za pospešen trajnostni razvoj in promocijo turizma. Prizadevamo si za povečanje prepoznavnosti Slovenije v svetu z aktivnim sodelovanjem s številnimi partnerji zasebnega sektorja in civilne družbe.

Pripravljamo in izvajamo strategijo in politiko spodbujanja razvoja turizma. Zagotavljamo sistemske pogoje za razvoj turizma s pripravo zakonodaje in drugih predpisov s področja turizma in gostinstva. Izvajamo ukrepe, usmerjene v koriščenje sredstev evropskih strukturnih skladov, in aktivno sodelujemo v mednarodnih organizacijah s področja turizma.

Za obravnavo pomembnih vsebinskih vprašanj s področja turizma je bil dne 29. 4. 2020 ustanovljen Strokovni svet za turizem, kot strokovno-posvetovalni organ Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Teme

  • Trajnostni turizem

    Trajnostni turizem je temeljna usmeritev slovenskega turizma. Načela trajnosti se nanašajo na okoljske, gospodarske in socialno-kulturne vidike razvoja turizma. Za zagotovitev dolgoročnega trajnostnega razvoja si prizadevamo vzpostaviti ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, lokalnimi skupnostmi in turističnimi ponudniki.

  • Izvajanje turistične dejavnosti

    Izvajanje turistične dejavnosti pomeni nudenje storitev za turiste. Obsega storitve, kot so prenočevanja, prehrana, zabava, rekreacija ter storitve za prosti čas. Ključne dejavnosti na področju turizma so gostinska in nastanitvena dejavnost, dejavnost turističnih agencij ter turističnega in gorskega vodenja. Prizadevamo si, da bi bile te storitve visoko kakovostne, trajnostno naravnane, inovativne, primerne za zahtevne goste ter da jih izvajajo motivirani in usposobljeni kadri. Kdo, kje in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja te dejavnosti, je formalno določeno.

  • Celostni razvoj slovenskega turizma

    V Sloveniji živimo v stiku z naravo, spoštujemo lokalno in čutimo zeleno. Na takšen način želimo razvijati tudi slovenski turizem, ki ga zaznamuje izredna raznolikost pokrajin ter doživetij na majhnem prostoru. Usmerjamo se v trajnostni, butični turizem, zagotavljanje pristnih, edinstvenih in kakovostnih izkušenj za zahtevne obiskovalce.