Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Pripravljamo predpise s področja gostinstva in turizma, izvajamo postopke dodeljevanja razvojnih spodbud turizma in drugih sredstev za delovanje turističnega ekosistema, sodelujemo z deležniki turizma ter izvajamo druge naloge, ki omogočajo temelje za delovanje turistično-gostinskega gospodarstva.

Sektorji

Področja in teme

  • Trajnostni turizem

    Trajnostni turizem je temeljna usmeritev slovenskega turizma. Načela trajnosti se nanašajo na okoljske, gospodarske in socialno-kulturne vidike razvoja turizma. Za zagotovitev dolgoročnega trajnostnega razvoja si prizadevamo vzpostaviti ustrezno ravnotežje med vplivi turizma na okolje, zaposlenimi v turizmu, lokalnimi skupnostmi in turističnimi ponudniki.

  • Izvajanje turistične dejavnosti

    Izvajanje turistične dejavnosti pomeni nudenje storitev za turiste. Obsega storitve, kot so prenočevanja, prehrana, zabava, rekreacija ter storitve za prosti čas. Ključne dejavnosti na področju turizma so gostinska in nastanitvena dejavnost, dejavnost turističnih agencij ter turističnega in gorskega vodenja. Prizadevamo si, da bi bile te storitve visoko kakovostne, trajnostno naravnane, inovativne, primerne za zahtevne goste ter da jih izvajajo motivirani in usposobljeni kadri. Kdo, kje in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja te dejavnosti, je formalno določeno.

  • Celostni razvoj slovenskega turizma

    V Sloveniji živimo v stiku z naravo, spoštujemo lokalno in čutimo zeleno. Na takšen način želimo razvijati tudi slovenski turizem, ki ga zaznamuje izredna raznolikost pokrajin ter doživetij na majhnem prostoru. Usmerjamo se v trajnostni, butični turizem, zagotavljanje pristnih, edinstvenih in kakovostnih izkušenj za zahtevne obiskovalce.