Skoči do osrednje vsebine

V Slovenski vesoljski pisarni usklajujemo vsebine vesoljskih tehnologij, vezanih na članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji in Evropski vesoljski agenciji (angleško European Space Agency – ESA), znotraj ministrstva ter z ostalimi deležniki v Republiki Sloveniji. Vodimo medresorsko Delovno skupino za vesolje, poleg tega pa podjetjem in raziskovalno razvojnim institucijam nudimo informacije in podporo v okviru programov Ese.

Pristojni smo za pripravo zakonov in drugih pravnih podlag, politik, programov in ukrepov za promocijo vsebin vesoljskih tehnologij, vezanih na članstvo Republike Slovenije v EU in Esa. Pripravljamo in sodelujemo tudi pri izvedbi programov Vlade Republike Slovenije, resornih ministrstev in javnega zavoda Centra vesoljskih tehnologij Herman Potočnik Noordung ter sodelujemo in zastopamo stališča naše države v delovnih telesih Esa. Ti so Svet ESA, Odbor za finance, Odbor za industrijsko politiko, Odbor za opazovanje Zemlje, Odbor za mednarodne zadeve, Odbor za človeške in robotske raziskave in podobno.

Področja in teme

  • Sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo

    Slovenija je pridružena članica Evropske vesoljske agencije (angleško The European Space Agency – Esa), kar slovenskim podjetjem in razvojnoraziskovalnim institucijam omogoča sodelovanje pri projektih Ese na področju vesoljskih tehnologij. Sodelujejo lahko podjetja in institucije, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami, procesi ali informacijskimi rešitvami. Priložnost za sodelovanje z Eso imajo tudi mala in srednja podjetja, kar potrjujejo uspešni projekti podjetij iz Slovenije, ki so to priložnost že izkoristila.