Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za trgovinsko politiko dejavno sodelujemo pri sprejemanju odločitev na področju skupne trgovinske politike EU, v okviru delovnih teles Sveta EU in Evropske komisije. Smo vez med gospodarstvom in institucijami Evropske Unije.

Prizadevamo si za ustvarjanje pogojev za odprto in pravično trgovino ter za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Z uporabo ukrepov skupne trgovinske politike, lahko tudi slovenska podjetja  koristijo trgovinske ugodnosti, tako pri uvozu, kot pri izvozu in iskanju novih priložnosti na trgih izven EU.   

V sektorju izvajamo tudi naloge, povezane z nadzorom nad strateško trgovino in izdajo dovoljenj za izvoz blaga z dvojno rabo.