Skoči do osrednje vsebine

Enotni trg Evropske unije zajema območje brez notranjih meja, na katerem sta zagotovljena prosti pretok storitev in svoboda ustanavljanja. Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev zagotavljata mobilnost podjetij in strokovnjakov znotraj Evropske unije.

Trajno ali začasno opravljanje storitev

Podjetje, ki je registrirano v eni od držav članic Evropske unije, lahko trajno in neprekinjeno opravlja gospodarsko dejavnost v drugi državi članici na podlagi svobode ustanavljanja. Storitve lahko v drugi državi članici Evropske unije opravlja tudi začasno. 

Pravica do ustanavljanja zajema pravico začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetja, pod enakimi pogoji, ki jih za svoje državljane določa zakonodaja države gostiteljice, v kateri se ponudnik ustanovi.

Svoboda čezmejnega opravljanja storitev pomeni, da lahko podjetje, kadar gre za začasno opravljanje dejavnost, ponudi svoje storitve v drugi državi članici Evropske unije brez ponovnega ustanavljanja podjetja v državi gostiteljici. Podjetje svojo dejavnost opravlja pod enakimi pogoji kot podjetja države gostiteljice. Pred prvim čezmejnim opravljanjem storitve podjetje preveri pogoje za delovanje v državi gostiteljici.