Skoči do osrednje vsebine

Mala in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99,8 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi ter ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.

Mala in srednje velika podjetja

Mala in srednje velika podjetja so podjetja, v katerih je zaposlenih do 250 oseb, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov oziroma vrednost aktive, torej premoženje družbe, ne presega 20.000.000 evrov.

Največ je samostojnih podjetnikov

V letu 2018 je v Sloveniji poslovalo 200.174 podjetij. Med podjetji je največ samostojnih podjetnikov posameznikov in gospodarskih družb. 

Z vidika velikosti podjetij, torej glede na število oseb, ki delajo, se je v letu 2018 največ podjetij, ki so poslovala v 2018, uvrščalo med mikro podjetja in sicer 94,9 odstotkov. To so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb. Malih podjetij, ki zaposlujejo od 10 do 49 oseb, je bilo 3,8 odstotkov, srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo med 50 in 249 osebami, pa 1,1 odstotka vseh podjetij.

Javna podpora za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij

Država podpira rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij s pomočjo finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter inštitucij, specializiranih za financiranje podjetij: Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke. Podporo izvaja tudi SPIRIT Slovenija, podjetniki pa lahko različne informacije pridobijo tudi na portalu SPOT

Glavna področja spodbujanja malih in srednjih podjetij v Sloveniji so:

 • Zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetja
 • Dostop do ustreznih finančnih sredstev za projekte podjetij
 • Spodbude za razvojno inovacijske projekte podjetij
 • Spodbujanje digitalizacije podjetij
 • Zagotavljanje ustrezne infrastrukture za delovanje podjetij
 • Spodbude za usposabljanja zaposlenih
 • Pomoč pri nastopu na tujih trgih

Aktualni javni razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vavčerji za mala in srednje velika podjetja

Vavčerji mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Vavčerje lahko podjetja pridobijo skozi vso leto, na zelo enostaven način, brez prekomernih postopkov odobritve, obravnava le - teh pa je zelo hitra.

Osnovne značilnosti vavčerjev: 

 • Enostavne spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja.
 • Hitra obravnava.
 • Vavčerji so na voljo skozi vso leto - javni pozivi so odprti do leta 2023 oziroma do porabe sredstev.
 • Sofinanciranje v višini 60 odstotkov oz. do 9.999 evrov za posamezen vavčer.
 • Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi, je 30.000 EUR/leto.
 • Upravičeni stroški vavčerjev za večino vsebinskih področij so od 01.01.2019 dalje. Obstajajo izjeme - zato je nujno potrebno prebrati vsak javni poziv.
 • Vloga se odda na Slovenski podjetniški sklad na podlagi javnih pozivov.
 • Brezplačna pomoč pri pripravi vloge - SPOT svetovanje.
 • E-VAVČER kot način prijave  Slovenski podjetniški sklad ima vzpostavljen tudi t.i. sistem e-vavčerjev, ki podjetju omogoči celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala Slovenskega podjetniškega sklada.

Start:up Slovenija

Start:up Slovenija je platforma slovenskega startup ekosistema, ki podpira inovativno podjetništvo v Sloveniji. 

Platforma deluje kot povezovalec, koordinator in promotor mreže deležnikov slovenskega startup ekosistema v Sloveniji in tujini, torej startupov, investitorjev, podpornih okolij, podjetniških strokovnjakov. 

Glavne naloge so informiranje, promoviranje, povezovanje, sodelovanje ter tako utiranje podjetništvu pot v tkivo slovenske družbe. 

Projekt Start:up Slovenija, katerega začetki segajo v leto 2004, vodi Tovarna podjemov, pri katerem že vrsto let partnersko sodelujeta Slovenski podjetniški sklad ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V aktivnosti se intenzivno vključujejo člani startup skupnosti ter drugi javni in zasebni partnerji.

 

Iskalnik