Skoči do osrednje vsebine

Aerosolni razpršilnik pomeni katerokoli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez le-teh, ter je opremljena z ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena, pasta ali prah v tekočem stanju.

Zahteve za varnost aerosolnih razpršilnikov

Dobavitelj, ki daje aerosolni razpršilnik na trg ali v uporabo, ga mora označiti z oznako э  kot dokaz, da izpolnjuje zahteve veljavnih predpisov.

Na vsakem aerosolnem razpršilniku oziroma na nalepki, ki je nanj pritrjena v primeru, kadar se podatkov nanj ne da natisniti, ker je največja prostornina 150 ml ali manj, morajo biti z vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi črkami oziroma oznakami navedeni naslednji podatki:

  • ime in naslov ali blagovna znamka dobavitelja, ki daje aerosolne razpršilnike na trg ali v uporabo;
  • oznaka э (narobe obrnjen epsilon), ki dokazuje skladnost z zahtevami tega pravilnika;
  • oznake, ki omogočajo prepoznavanje serije polnitve;
  • napisi in oznake, navedeni v Pravilniku o aerosolnih razpršilnikih in 
  • neto vsebina po teži ali prostornini.

Določene so zahteve za aerosolne razpršilnike, katerih prostornina je večja od 50 ml, za kovinske aerosolne razpršilnike prostornina ne sme presegati 1000 l, za steklene aerosolne razpršilnike pa skupna prostornina ne sme presegati 220 ml.

Aerosolni razpršilnik mora imeti vidno pritrjeno naslednjo čitljivo in neizbrisno oznako, kadar je aerosol razvrščen kot:

  • nevnetljiv, besedo pozor in druge elemente etikete za aerosole 
  • vnetljiv, besedo pozor in druge elemente etikete za aerosole 
  • zelo lahko vnetljiv, besedo nevarno in druge elemente etikete za aerosole 
  • katerakoli dodatna opozorila o delovanju, ki opozarjajo uporabnike na posebne nevarnosti, če so aerosolnemu razpršilniku priložena ločena navodila za uporabo, morajo tudi ta odražati takšna opozorila o delovanju.
Iskalnik