Skoči do osrednje vsebine

Aerosolni razpršilnik pomeni katerokoli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez le-teh, ter je opremljena z ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena, pasta ali prah v tekočem stanju.

Zahteve za aerosolne razpršilnike

Na vsakem aerosolnem razpršilniku oziroma na nalepki, ki je nanj pritrjena, v primeru, kadar se podatkov nanj ne da natisniti, ker je največja prostornina 150 ml ali manj, morajo biti z vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi črkami oziroma oznakami navedeni naslednji podatki: 

  • ime in naslov ali blagovna znamka dobavitelja, ki daje aerosolne razpršilnike na  trg ali v uporabo;
  • oznaka "э", ki dokazuje skladnost z zahtevami tega pravilnika;
  • oznake, ki omogočajo prepoznavanje serije polnitve;
  • napisi in oznake, navedeni v pravilniku;
  • neto vsebina po teži ali prostornini. 

 Aerosolni razpršilnik mora imeti vidno pritrjeno naslednjo čitljivo in neizbrisno oznako, kadar je aerosol razvrščen kot:

  • nevnetljiv, besedo pozor in druge elemente etikete za aerosole
  • vnetljiv, besedo pozor in druge lemente etikete za aerosole,
  • zelo lahko vnetljiv, besedo nevarno in druge elemente etikete za aerosole,
  • katerakoli dodatna opozorila o delovanju, ki opozarjajo uporabnike na posebne nevarnosti, če so aerosolnemu razpršilniku priložena ločena navodila za uporabo, morajo tudi ta odražati takšna opozorila o delovanju.

 V prilogi 1 so določene zahteve za kovinske, steklene in plastične razpršilnike, razen za tiste, katerih prostornina je manjša od 50 ml. Prav tako so določeni preskusni postopki za posamezne vrste aerosolnih razpršilnikov.