Skoči do osrednje vsebine

Enostavna tlačna posoda je kakršnakoli varjena posoda obremenjena z notranjim relativnim tlakom, višjim od 0,5 bara, za shranjevanje zraka ali dušika in ni predvidena za segrevanje z neposrednim plamenom (kurjenje).

Prost pretok enostavnih tlačnih posod

Enostavne tlačne posode so posode, ki se proizvajajo v serijah in imajo naslednje lastnosti:

  • posode so varjene in predvidene, da nanje deluje notranji relativni tlak, višji od 0,5 bara, namenjene so za shranjevanje zraka ali dušika in niso predvidene za segrevanje z neposrednim plamenom;
  • deli in sestavni deli, ki prispevajo k trdnosti posode pod tlakom, so izdelani iz kakovostnega nelegiranega jekla ali nelegiranega aluminija ali aluminijevih zlitin, ki niso podvržene staranju;
  • posoda je izdelana iz valjastega dela in dveh podnic soosno ali dveh podnic soosno
  • najvišji dovoljeni tlak posode ne presega 30 barov, zmnožek tega tlaka in prostornine posode pa ne presega 10.000 bar.l in
  • najnižja delovna temperatura ni nižja od –50 °C ter najvišja delovna temperatura ni višja od 300 °C za posode iz jekla in 100 °C za posode iz aluminija ali aluminijevih zlitin.

Pri dajanju na trg posod, katerih zmnožek tlaka in prostornine presega 50 bar.l, proizvajalec zagotovi, da so bile te posode načrtovane in proizvedene skladno z bistvenimi varnostnimi zahtevami. Pri dajanju na trg posod, katerih zmnožek tlaka in prostornine je 50 bar.l ali manj, pa proizvajalec zagotovi, da so bile te posode načrtovane in proizvedene skladno z uveljavljeno inženirsko prakso v eni od držav članic Evropske unije.

Proizvajalec za posode, katerih zmnožek tlaka in prostornine presega 50 bar.l, pripravi tehnično dokumentacijo in izvede ali da izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. Kadar je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da je posoda, katere zmnožek tlaka in prostornine presega 50 bar.l, skladna z veljavnimi zahtevami, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti ter namesti oznako CE in zahtevane podatke o posodi. Proizvajalec mora organu, pristojnim za nadzor nad trgom, omogočiti dostopnost do posod še deset let po tem, ko je bila posoda dana na trg. Posode so lahko dostopne na trgu in se dajo v uporabo le, če izpolnjujejo zahteve Pravilnika o enostavnih tlačnih posodah, so primerno vgrajene in vzdrževane ter se uporabljajo za predvidene namene.

Seznam organov za periodične preglede v Republiki Sloveniji