Skoči do osrednje vsebine

Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, so naprave in oprema, ki se uporabljajo za kuhanje, ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, razsvetljavo ali pranje, z normalno temperaturo vode do 105° C.

Zahteve za naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo

Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, morajo izpolnjevati zahteve, ki se nanašajo na materiale, načrtovanje, izdelavo, izhajanje plina, ko plamen ugasne, zgorevanje, vžig plamena in temperature sestavnih delov. Kadar se dajo v promet, morajo imeti vse naprave priložena tehnična navodila, namenjena monterju, priložena navodila za uporabo in servisiranje, namenjena uporabniku in ustrezna opozorila, ki morajo biti razvidna tudi na embalaži. Navodila in opozorila morajo biti v uradnem jeziku ali jezikih namembnih držav članic.

Opredelitev vrst plinskih naprav in opreme:

  • naprave pomenijo naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo. Tudi gorilniki na prisilni vlek in grelna telesa, opremljena s temi gorilniki, se obravnavajo kot naprave;
  • oprema pomeni varnostne, kontrolne ali regulacijske priprave in pod-sestave, ki niso gorilniki na prisilni vlek, in grelna telesa, opremljena s temi gorilniki, in se ločeno tržijo za trgovinsko uporabo ter so načrtovani za vgradnjo v napravo na plinsko gorivo ali izdelani kot del takšne naprave;
  • plinsko gorivo pomeni katerokoli gorivo, ki je v plinskem stanju pri temperaturi 15 °C pod pritiskom 1 bara.

Pri dajanju naprav, v katerih zgoreva plinasto gorivo, na trg, so obveznosti proizvajalca pridobitev certifikata o skladnosti tipa s strani priglašenega organa, namestitev oznake CE s štirimestno številčno oznako priglašenega organa, izdaja izjave o skladnosti s tipom ter priprava tehnične dokumentacije o načrtovanju, proizvodnji, kontroli, instaliranju, delovanju in vzdrževanju naprave.