Skoči do osrednje vsebine

Tekstilni izdelki pomenijo katero koli surovino, polizdelek ali končni izdelek industrijske ali ročne izdelave ter delno ali v celoti izdelane konfekcijske izdelke, ki so narejeni izključno iz tekstilnih vlaken, ne glede na način mešanja ali sestavljanja v procesu izdelave.

Etiketiranje in označevanje surovinske sestave tekstilnih izdelkov

Tekstilni izdelki so dostopni na trgu samo pod pogojem, da so etiketirani, označeni ali so jim priloženi trgovski dokumenti v skladu z Uredbo (EU) 1007/2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov.

Etiketiranje ali označevanje surovinske sestave je obvezno, da se zagotovi, da so vsem potrošnikom v Evropski uniji na voljo enake in pravilne informacije.

V ta namen so določena pravila za uporabo imen tekstilnih vlaken ter s tem povezano etiketiranje in označevanje surovinske sestave tekstilnih izdelkov, glede vsebnosti tekstilnih vlaken, pravila za etiketiranje ali označevanje netekstilnih delov živalskega izvora in pravila za določitev surovinske sestave tekstilnih izdelkov. Etiketiranje in označevanje ter točnost navedenih podatkov zagotavlja proizvajalec pri dajanju tekstilnega izdelka na trg. Če proizvajalec nima sedeža v Uniji, je uvoznik tisti, ki zagotavlja etiketiranje in označevanje ter točnost podatkov.

Na etiketi mora biti navedena surovinska sestava tekstilnih izdelkov, z analizami pa je treba nadzorovati skladnost navedenih izdelkov z navedbami na etiketi.  

Nadzor nad izvajanjem predpisa na trgu izvaja:  

Tržni inšpektorat tudi vodi postopke zaradi prekrškov v primeru da so na trg dani tekstilni izdelki, ki niso etiketirani, označeni ali so jim priloženi trgovski dokumenti, ki niso v skladu z Uredbo oziroma so tovrstni izdelki dostopni na trgu. 

Označevanje varovalnih oblačil

Tekstilni izdelki, ki so namenjeni varovanju pred minimalnimi tveganji, kot so delovne halje, enodelne in dvodelna zaščitna oblačila, varovalna oblačila za zaščito pred dežjem in tako dalje morajo izpolnjevati tudi zahteve, ki jih določajo predpisi na področju osebne varovalne opreme