Skoči do osrednje vsebine

Kristalno steklo vsebuje svinčev oksid, ki daje proizvodom značilne lastnosti, npr. težo, obenem pa je kristalno steklo mehkejše in ga je mogoče oblikovati in brusiti, s čimer se doseže kristalni videz.

Zahteve za proizvode iz kristalnega stekla

Na trg se smejo dajati samo tisti proizvodi iz kristalnega stekla, ki ustrezajo predpisanemu seznamu vrst kristalnega stekla in imajo določene značilnosti, ki se nanašajo na odstotek kovinskih oksidov, gostoto, refrakcijski indeks in površinsko trdoto.

Tehnične zahteve za sestavo in označevanje proizvodov iz kristalnega stekla so opredeljene na seznamu vrst kristalnega stekla. Pri preverjanju določenih značilnosti proizvoda se uporabljajo predpisane metode za določanje kemičnih in fizikalnih lastnosti vrst kristalnega stekla.

Seznam vrst kristalnega stekla

Tehnične zahteve za sestavo in označevanje proizvodov iz kristalnega stekla opredeljuje Priloga 1 Pravilnika o proizvodih iz kristalnega stekla.

Št. Opis vrste Pojasnila Etiketiranje
1 Kristal z visoko vsebnostjo svinca 30 % Opis se lahko prosto uporablja, tako v državi izvora kot v državi uporabe.

Odstotna številka se nanaša na vsebnost svinčevega oksida (PbO).
Okrogla etiketa
Barva: zlata
ɸ ≥ 1 cm
2 Svinčev kristal 24 % Opis se lahko prosto uporablja, tako v državi izvora kot v državi uporabe.

Odstotna številka se nanaša na vsebnost svinčevega oksida (PbO).
Okrogla etiketa
Barva: zlata
ɸ ≥ 1 cm
3 Kristalno steklo (kristalin) Opis se sme uporabljati samo v jeziku ali jezikih države, v kateri se blago prodaja.

Izjema: V Nemčiji se prodaja prešano steklo, ki vsebuje 18 % PbO in ima gostoto vsaj 2,70, pod imenom "PRESSBLEIKRISTALL" ali "BLEIKRISTALL GEPRESST" (z velikimi črkami).
Kvadratna etiketa
Barva: srebrna
Stranica: ≥ 1 cm
4 Kristalno steklo Opis se sme uporabljati samo v jeziku ali jezikih države, v kateri se blago prodaja.

Izjema: V Nemčiji se prodaja prešano steklo, ki vsebuje 18 % PbO in ima gostoto vsaj 2,70, pod imenom "PRESSBLEIKRISTALL" ali "BLEIKRISTALL GEPRESST" (z velikimi črkami).
Etiketa v obliki enakostraničnega trikotnika
Barva: srebrna Barva: srebrna
Stranica: ≥ 1 cm