Skoči do osrednje vsebine

Za obutev štejejo vsi izdelki, z dodanim podplatom, katerih namen je, da varujejo ali pokrijejo stopalo, vključno s sestavnimi deli, ki se lahko prodajajo tudi samostojno. To so: zgornji del, podloga, vložek in podplat.

Predpisi o oznakah za obutev določajo, da mora biti zaradi varovanja in obveščanja javnosti ter zagotavljanja zakonitih interesov panoge, obutev obvezno označena z naslednjimi podatki:

  • piktogrami ali pisnimi oznakami glavnih sestavnih delov obutve in
  • piktogrami ali pisnimi oznakami materialov, ki se nanašajo na glavne sestavne dele obutve.

Za označevanje glavnih sestavnih delov obutve se uporabljajo piktogrami ali pisne oznake v skladu s  Prilogo I/1 Pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom:

Za označevanje materialov glavnih sestavnih delov obutve se uporabljajo piktogrami ali  pisne oznake v skladu s Prilogo I/2 Pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom:

Označevanje tipa izdelka oziroma artikla in velikostne številke ni obvezno.

Oznake se navajajo na obutvi, in sicer na vsaj enem kosu obutve v paru ali na embalaži. Oznake so lahko v obliki piktograma ali pisne oznake. Oznake so lahko natiskane, ali pa so v obliki nalepke, žiga ali priložene etikete, lahko so tudi na embalaži. Piktogrami morajo ustrezati tistim, ki so navedeni v Prilogi I. Oznake morajo biti vidne, varno pritrjene in enostavno dostopne; dimenzije piktogramov morajo biti dovolj velike, da so podatki na njih razumljivi. Vse oznake, ne glede na to, ali so natiskane, v obliki nalepke, žiga ali priložene etikete, ne smejo motiti izgled izdelka. Vse oznake, razen žigov, morajo biti enostavno odstranljive.

V prostorih, kjer se prodaja obutev na drobno, morajo biti izobešena obvestila o pomenu simbolov piktogramov za materiale in glavne sestavne dele obutve ter o velikostnih številkah. Primer takega obvestila prikazuje Priloga III Pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom. Obvestilo poleg piktogramov glavnih sestavnih delov obutve in piktogramov materialov glavnih sestavnih delov obutve, vsebuje tudi tabelo različnih sistemov velikostnih številk za različne vrste obutve: 

V tabeli je predstavljena primerjava velikostnih številk francoskega številčenja, ki je pri nas v uporabi in angleškega številčenja ter pripadajoči centimetri za posamezno velikostno številko.

Tabela različnih sistemov velikostnih številk za različne vrste obutve

Dobavitelj označuje obutev na lastno odgovornost ter se hkrati obvezuje, da so navedeni podatki pravilni, prodajalec pa mora zagotoviti, da ima obutev, ki jo prodaja, ustrezno oznako, ki je predpisana s Pravilnikom o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom.

Nadzor nad izvajanjem predpisa na trgu izvaja:

Dvom o pravilnosti navedb na izdelku pri nadzoru

V primeru, da se med izvajanjem nadzora na trgu pojavi dvom o pravilnosti navedb na izdelku, lahko inšpektor zahteva ustrezna poročila ali odda obravnavani izdelek v preskus laboratoriju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima tehnično in poklicno usposobljene delavce z ustrezno izobrazbo in izkušnje za izvajanje preskušanja,
  • ima ustrezno preskusno opremo,
  • ni ne dobavitelj ne kupec preskušanih izdelkov.