Skoči do osrednje vsebine

Osebna varovalna oprema so proizvodi, ki so načrtovani tako, da jih uporabnik lahko nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njegovo zdravje ali varnost, pa naj bo to v službi, doma ali med prostočasnimi aktivnostmi.

Pojem osebne varovalne opreme in njene kategorije

Pojem osebna varovalna oprema označuje:

 • opremo, ki je načrtovana in izdelana tako, da jo oseba nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njeno zdravje ali varnost;
 • zamenljive sestavne dele za opremo, ki so bistveni za njeno varovalno funkcijo;
 • priključne sisteme za opremo, ki jih oseba ne nosi ali drži, ki so načrtovani za povezavo te opreme z zunanjo napravo ali z zanesljivo zunanjo točko pritrditve, ki niso načrtovani tako, da bi bili trajno pritrjeni, in ki pred uporabo ne zahtevajo pritrjevanja.

Za osebno varovalno opremo so določene tudi kategorije nevarnosti, pred katerimi naj bi uporabnike ščitila osebna varovalna oprema.

Kategorija I vključuje izključno naslednje minimalne nevarnosti:

 • površinske mehanske poškodbe;
 • stik s čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem ali dolgotrajen stik z vodo;
 • stik z vročimi površinami, ki ne presegajo 50 °C;
 • poškodbe oči zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi (razen med opazovanjem sonca);
 • atmosferske pogoje, ki niso ekstremni.

Kategorija II vključuje nevarnosti, ki niso navedene v kategorijah I in III.

Kategorija III vključuje izključno nevarnosti, ki lahko povzročijo zelo hude posledice, kot je smrt ali trajna okvara zdravja, v zvezi s:

 • snovmi in mešanicami, ki so nevarne za zdravje;
 • atmosferami, v katerih primanjkuje kisika;
 • škodljivimi biološkimi dejavniki;
 • ionizirajočim sevanjem;
 • okolji z visoko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka najmanj 100 °C;
 • okolji z nizko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka – 50 °C ali manj;
 • padci z višine;
 • električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo;
 • utopitvami;
 • urezninami z ročno verižno žago;
 • visokotlačnimi curki;
 • strelnimi ranami ali vbodi z nožem;
 • škodljivim hrupom.

Dostopnost proizvodov na trgu Evropske unije

Ker trenutek dajanja na trg določa trenutek, ko mora izdelek izpolnjevati vse zahteve trenutno veljavne zakonodaje, je za proizvajalce in uvoznike pomembno, da lahko dokažejo ta trenutek. Kljub temu, da je osebna varovalna oprema na zalogi proizvajalca, se lahko štejejo posamezni proizvodi kot dani na trg, kadar so dejansko ponujeni za distribucijo, porabo ali uporabo.

V vodniku o lansiranju izdelkov na trg (vsebina je v angleškem jeziku) Evropska komisija razlaga prehod iz prej veljavne direktive na veljavno uredbo o osebni varovalni opremi v zvezi z dajanjem na trg. 

Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti

Smernice, ki jih je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi in Uredbo (EU) 2016/425, podrobneje opisujejo zahteve za vložnike, ki želijo pridobiti status organa za ugotavljanje skladnosti na področju osebne varovalne opreme, zahteve glede trajnega izpolnjevanja zahtev za priglašene organe in obveščanja priglasitvenega organa o spremembah.