Skoči do osrednje vsebine

Osebna varovalna oprema so proizvodi, ki so načrtovani tako, da jih uporabnik lahko nosi ali drži zaradi varovanja ene ali več nevarnosti za njegovo zdravje ali varnost, pa naj bo to v službi, doma ali med prostočasnimi aktivnostmi.

Pojem osebne varovalne opreme in njene kategorije

Osebna varovalna oprema pomeni:

 • opremo, ki je načrtovana in izdelana tako, da jo oseba nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njeno zdravje ali varnost;
 • zamenljive sestavne dele za opremo, ki so bistveni za njeno varovalno funkcijo;
 • priključne sisteme za opremo, ki jih oseba ne nosi ali drži, ki so načrtovani za povezavo te opreme z zunanjo napravo ali z zanesljivo zunanjo točko pritrditve, ki niso načrtovani tako, da bi bili trajno pritrjeni, in ki pred uporabo ne zahtevajo pritrjevanja;

Za osebno varovalno opremo so določene  kategorije nevarnosti, pred katerimi naj bi uporabnike ščitila osebna varovalna oprema.

Kategorija I vključuje izključno naslednje minimalne nevarnosti:

 • površinske mehanske poškodbe;
 • stik s čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem ali dolgotrajen stik z vodo;
 • stik z vročimi površinami, ki ne presegajo 50 °C;
 • poškodbe oči zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi (razen med opazovanjem sonca);
 • atmosferske pogoje, ki niso ekstremni.

Kategorija II vključuje nevarnosti, ki niso navedene v kategorijah I in III.

Kategorija III vključuje izključno nevarnosti, ki lahko povzročijo zelo hude posledice, kot je smrt ali trajna okvara zdravja, v zvezi s:

 • snovmi in mešanicami, ki so nevarne za zdravje;
 • atmosferami, v katerih primanjkuje kisika;
 • škodljivimi biološkimi dejavniki;
 • ionizirajočim sevanjem;
 • okolji z visoko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka najmanj 100 °C;
 • okolji z nizko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka – 50 °C ali manj;
 • padci z višine;
 • električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo;
 • utopitvami;
 • urezninami z ročno verižno žago;
 • visokotlačnimi curki;
 • strelnimi ranami ali vbodi z nožem;
 • škodljivim hrupom.
 • Vodnik za razvrščanje osebne varovalne opreme

  Vodnik daje odgovore na številna vprašanja, ki se pojavljajo v povezavi z osebno varovalno opremo tako v Sloveniji, kot tudi v drugih državah članicah Evropske unije. S tem vodnik prispeva k boljši obveščenosti strokovne javnosti in ostalih zainteresiranih ter daje enotna stališča na odprta vprašanja.
  Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Iskalnik