Skoči do osrednje vsebine

Osebna varovalna oprema so proizvodi, ki so načrtovani tako, da jih uporabnik lahko nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njegovo zdravje ali varnost, pa naj bo to v službi, doma ali med prostočasnimi aktivnostmi.

Pojem osebne varovalne opreme in njene kategorije

Pojem osebna varovalna oprema označuje:

 • opremo, ki je načrtovana in izdelana tako, da jo oseba nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njeno zdravje ali varnost;
 • zamenljive sestavne dele za opremo, ki so bistveni za njeno varovalno funkcijo;
 • priključne sisteme za opremo, ki jih oseba ne nosi ali drži, ki so načrtovani za povezavo te opreme z zunanjo napravo ali z zanesljivo zunanjo točko pritrditve, ki niso načrtovani tako, da bi bili trajno pritrjeni, in ki pred uporabo ne zahtevajo pritrjevanja.

Za osebno varovalno opremo so določene tudi kategorije nevarnosti, pred katerimi naj bi uporabnike ščitila osebna varovalna oprema.

Kategorija I vključuje izključno naslednje minimalne nevarnosti:

 • površinske mehanske poškodbe;
 • stik s čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem ali dolgotrajen stik z vodo;
 • stik z vročimi površinami, ki ne presegajo 50 °C;
 • poškodbe oči zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi (razen med opazovanjem sonca);
 • atmosferske pogoje, ki niso ekstremni.

Kategorija II vključuje nevarnosti, ki niso navedene v kategorijah I in III.

Kategorija III vključuje izključno nevarnosti, ki lahko povzročijo zelo hude posledice, kot je smrt ali trajna okvara zdravja, v zvezi s:

 • snovmi in mešanicami, ki so nevarne za zdravje;
 • atmosferami, v katerih primanjkuje kisika;
 • škodljivimi biološkimi dejavniki;
 • ionizirajočim sevanjem;
 • okolji z visoko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka najmanj 100 °C;
 • okolji z nizko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka – 50 °C ali manj;
 • padci z višine;
 • električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo;
 • utopitvami;
 • urezninami z ročno verižno žago;
 • visokotlačnimi curki;
 • strelnimi ranami ali vbodi z nožem;
 • škodljivim hrupom.

Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo

Harmonizirani standardi so objavljeni kot Seznam standardov. Uporaba harmoniziranih standardov ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Gre za tehnične specifikacije, ki dajejo preverjene strokovne rešitve za izpolnjevanje posameznih zahtev in vsebujejo opise zahtevanih lastnosti izdelka, kot so: raven kvalitete, delovanje, varnost, mere, terminologija, simboli, pakiranje, označevanje, postopki ugotavljanja skladnosti in proizvodne metode.

Izvedbeni sklepi Evropske komisije, na podlagi katerih je bil spremenjen seznam harmoniziranih standardov:

Informativni konsolidirani seznam harmoniziranih standardov

Službe Evropske komisije ta seznam zagotavljajo samo v informativne namene. Kljub trudu, da se seznam redno posodablja in je pravilen, lahko pride do napak in v določenem trenutku morda ne bo popoln. Na seznamu so zbrani sklici na harmonizirane standarde, ki jih je Evropska komisija objavila v Uradnem listu Evropske unije (UL). Seznam vsebuje informacije, ki so bile že objavljene v seriji L ali C UL. Vsebuje vse sklice, ki so ob pripravi povzetka še vedno ustrezali domnevi o skladnosti skupaj s sklici, ki so že bili umaknjeni iz UL.

Konsolidirani seznam je namenjen zgolj informativni uporabi in nima pravnih posledic. Seznam je dostopen le v angleškem jeziku. 

Dostopnost proizvodov na trgu Evropske unije

Ker trenutek dajanja na trg določa trenutek, ko mora izdelek izpolnjevati vse zahteve trenutno veljavne zakonodaje, je za proizvajalce in uvoznike pomembno, da lahko dokažejo ta trenutek. Kljub temu, da je osebna varovalna oprema na zalogi proizvajalca, se lahko štejejo posamezni proizvodi kot dani na trg, kadar so dejansko ponujeni za distribucijo, porabo ali uporabo.

V vodniku o lansiranju izdelkov na trg (vodnik je dostopen samo v angleškem jeziku) Evropska komisija razlaga prehod iz prej veljavne direktive na veljavno uredbo o osebni varovalni opremi v zvezi z dajanjem na trg. 

Vodnik za uporabo Uredbe o osebni varovalni opremi

Pravna podlaga Uredbe o osebni varovalni opremi je določena v Pogodbi o delovanju Evropske unije. To omogoča Evropski uniji, da sprejme ukrepe za uskladitev zakonodaje držav članic, da se zagotovi vzpostavitev in delovanje enotnega notranjega trga. Uredba ima torej dvojni cilj, omogočiti prosti pretok proizvodom na notranjem trgu in hkrati zagotoviti visoko raven varovanja zdravja in varnosti uporabnikov. Vodnik za pravilno uporabo uredbe je dostopen le v angleškem jeziku.

Vodnik za uporabo