Skoči do osrednje vsebine

Osebna varovalna oprema so proizvodi, ki so načrtovani tako, da jih uporabnik lahko nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njegovo zdravje ali varnost, pa naj bo to v službi, doma ali med prostočasnimi aktivnostmi.

Pojem osebne varovalne opreme in njene kategorije

Osebna varovalna oprema pomeni:

 • opremo, ki je načrtovana in izdelana tako, da jo oseba nosi ali drži zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za njeno zdravje ali varnost;
 • zamenljive sestavne dele za opremo, ki so bistveni za njeno varovalno funkcijo;
 • priključne sisteme za opremo, ki jih oseba ne nosi ali drži, ki so načrtovani za povezavo te opreme z zunanjo napravo ali z zanesljivo zunanjo točko pritrditve, ki niso načrtovani tako, da bi bili trajno pritrjeni, in ki pred uporabo ne zahtevajo pritrjevanja;

Za osebno varovalno opremo so določene  kategorije nevarnosti, pred katerimi naj bi uporabnike ščitila osebna varovalna oprema.

Kategorija I vključuje izključno naslednje minimalne nevarnosti:

 • površinske mehanske poškodbe;
 • stik s čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem ali dolgotrajen stik z vodo;
 • stik z vročimi površinami, ki ne presegajo 50 °C;
 • poškodbe oči zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi (razen med opazovanjem sonca);
 • atmosferske pogoje, ki niso ekstremni.

Kategorija II vključuje nevarnosti, ki niso navedene v kategorijah I in III.

Kategorija III vključuje izključno nevarnosti, ki lahko povzročijo zelo hude posledice, kot je smrt ali trajna okvara zdravja, v zvezi s:

 • snovmi in mešanicami, ki so nevarne za zdravje;
 • atmosferami, v katerih primanjkuje kisika;
 • škodljivimi biološkimi dejavniki;
 • ionizirajočim sevanjem;
 • okolji z visoko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka najmanj 100 °C;
 • okolji z nizko temperaturo, katerih učinki so primerljivi s tistimi pri temperaturi zraka – 50 °C ali manj;
 • padci z višine;
 • električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo;
 • utopitvami;
 • urezninami z ročno verižno žago;
 • visokotlačnimi curki;
 • strelnimi ranami ali vbodi z nožem;
 • škodljivim hrupom.

Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo

Harmonizirani standardi za osebno varovalno opremo so objavljeni kot Seznam standardov. Uporaba harmoniziranih standardov ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Gre za tehnične specifikacije, ki dajejo preverjene strokovne rešitve za izpolnjevanje posameznih zahtev in vsebujejo opise zahtevanih lastnosti izdelka, kot so: raven kvalitete, delovanje, varnost, mere, terminologija, simboli, pakiranje, označevanje, postopki ugotavljanja skladnosti in proizvodne metode.

Dopolnitev seznama harmoniziranih standardov
Seznam standardov za osebno varovalno opremo je bil dopolnjen na podlagi Izvedbenih sklepov Komisije Evropske unije in sicer:
- Izvedbenega sklepa Komisije Evropske unije 2020/668 z dne 18. maja 2020 o harmoniziranih standardih za osebno varovalno opremo, pripravljenih v podporo Uredbi Evropske unije 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta in
- Izvedbenega sklepa Komisije Evropske unije 2021/395 z dne 4. marca 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa Evropske unije 2020/668 glede harmoniziranih standardov o elektrostatičnih lastnostih varovalne obleke, zaščitni obleki za gasilce in varovalni obleki za voznike motornih koles, varovalni obleki za uporabo pri deskanju na snegu in varovalnem oblačilu, ki ga nosijo osebe, ki rokujejo s pesticidi, in delavci pri ponovnem vstopu na kontaminirano območje, opremi z izboljšano vidljivostjo za razmere s srednjim tveganjem, gorniški opremi in oblačilih za zaščito pred temperaturno nevarnostjo električnega obloka.