Skoči do osrednje vsebine

Plovilo za rekreacijo pomeni vodno plovilo katere koli vrste, za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona.

Bistvene zahteve za načrtovanje in gradnjo plovil za rekreacijo

Ločimo štiri kategorije bistvenih zahtev načrtovanja plovil glede na predvideno moč vetra, v katerem bo plovilo za rekreacijo uporabljeno. Plovila morajo biti v vsaki kategoriji načrtovanja načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo parametre, ki zadevajo stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve. Hkrati morajo biti tudi dobro vodljiva.

Med plovila za rekreacijo sodijo:

 • plovila za rekreacijo in delno zgrajena plovila za rekreacijo;
 • vodni skuterji in delno zgrajeni vodni skuterji;
 • sestavni deli, če se dajo na trg ločeno;
 • pogonski motorji, ki so vgrajeni ali posebej namenjeni vgradnji na ali v plovilo;
 • pogonski motorji, vgrajeni na ali v plovilo, pri katerih je bila izvedena znatna modifikacija motorja;
 • plovila, ki so znatno predelana.

Kategorije načrtovanja plovil

KATEGORIJA NAČRTOVANJA Moč vetra (Beaufortova lestvica) Značilna višina valov (H⅓, v metrih)
A več kot 8 več kot 4
B do vključno 8 do vklučno 4
C do vključno 6 do vključno 2
D do vključno 4 do vključno 0,3

Pojasnjevalne opombe:

 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja A so načrtovana za plovbo, pri kateri lahko moč vetra po Beaufortovi lestvici presega 8, značilna višina valov pa 4 m in več, pri čemer so izključene nenormalne razmere, kot so nevihta, huda nevihta, orkan, tornado in izjemne morske razmere ali neobičajni valovi.
 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja B so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do vključno 8, značilna višina valov pa do vključno 4 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja C so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do vključno 6, značilna višina valov pa do vključno 2 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja D so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do vključno 4, značilna višina valov pa do vključno 0,3 m z občasnimi valovi največje višine do 0,5 m.

Vloga za dodelitev kode proizvajalca plovil za rekreacijo

 • Proizvajalci plovil morajo s strani ministrstva pridobiti edinstveno tričrkovno kodo proizvajalca plovila. V ta namen pošlje proizvajalec plovila pred dajanjem na trg ali začetkom uporabe plovila za rekreacijo na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo izpolnjeno vlogo za dodelitev kode proizvajalca plovil za rekreacijo, v kateri izbere želeno tričrkovno kodo. Ministrstvo izda sklep o dodelitvi kode proizvajalca.

  Na dnu vloge so zapisana navodila glede plačila takse in pošiljanja vloge.
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Seznam proizvajalcev plovil za rekreacijo