Skoči do osrednje vsebine

Plovilo za rekreacijo je vodno plovilo katerekoli vrste za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona.

Bistvene zahteve za načrtovanje in gradnjo plovil za rekreacijo

Ločimo štiri kategorije bistvenih zahtev načrtovanja plovil glede na predvideno moč vetra, v katerem bo plovilo za rekreacijo uporabljeno. Plovila morajo biti v vsaki kategoriji načrtovanja načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo parametre, ki zadevajo stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve. Hkrati morajo biti tudi dobro vodljiva.

Med plovila za rekreacijo sodijo:

  • plovila za rekreacijo in delno zgrajena plovila za rekreacijo;
  • vodni skuterji in delno zgrajeni vodni skuterji;
  • sestavni deli, če se dajo na trg ločeno;
  • pogonski motorji, ki so vgrajeni ali posebej namenjeni vgradnji na ali v plovilo;
  • pogonski motorji, vgrajeni na ali v plovilo, pri katerih je bila izvedena znatna modifikacija motorja;
  • plovila, ki so znatno predelana.

Kategorije načrtovanja plovil

KATEGORIJA NAČRTOVANJA Moč vetra (Beaufortova lestvica) Značilna višina valov (H⅓, v metrih)
A več kot 8 več kot 4
B do vključno 8 do vklučno 4
C do vključno 6 do vključno 2
D do vključno 4 do vključno 0,3

Obrazložitev kategorij

Pojasnjevalne opombe:

  • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja A so načrtovana za plovbo, pri kateri lahko moč vetra po Beaufortovi lestvici presega 8, značilna višina valov pa 4 m in več, pri čemer so izključene nenormalne razmere, kot so nevihta, huda nevihta, orkan, tornado in izjemne morske razmere ali neobičajni valovi.
  • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja B so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do vključno 8, značilna višina valov pa do vključno 4 m.
  • Plovila kategorije načrtovanja C so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do vključno 6, značilna višina valov pa do vključno 2 m.
  • Plovila kategorije načrtovanja D so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do vključno 4, značilna višina valov pa do vključno 0,3 m z občasnimi valovi največje višine do 0,5 m.

Tričrkovna koda proizvajalca plovil za rekreacijo

Proizvajalci plovil morajo s strani ministrstva pridobiti edinstveno tričrkovno kodo proizvajalca plovila. V ta namen pošlje proizvajalec plovila pred dajanjem na trg ali začetkom uporabe plovila za rekreacijo na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izpolnjeno vlogo za dodelitev tričrkovne kode proizvajalca plovil za rekreacijo, v kateri izbere želeno tričrkovno kodo. Pri izbiri proste kode je lahko v pomoč Seznam proizvajalcev plovil za rekreacijo, objavljen na tej strani. Ministrstvo izda sklep o dodelitvi tričrkovne kode proizvajalca. Koda se izdaja za neomejen čas in jo je potrebno uporabljati v skladu z določili standarda SIST EN ISO 10087 - Mala plovila – Identifikacija plovila – Kodirni sistem. V primeru prenehanja izvajanja dejavnosti je vložnik dolžan Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport o tem pisno obvestiti. 

Dodelitev tričrkovne kode proizvajalca plovil za rekreacijo

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Seznam proizvajalcev plovil za rekreacijo