Skoči do osrednje vsebine

Plovilo za rekreacijo pomeni vodno plovilo katere koli vrste, za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona.

Bistvene zahteve za načrtovanje in gradnjo plovil za rekreacijo

Ločimo štiri (4) kategorije bistvenih zahtev načrtovanja plovil glede na predvideno moč vetra, v kateri bo plovilo za rekreacijo uporabljeno. Plovila v vsaki kategoriji načrtovanja morajo biti načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo parametre, ki zadevajo stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve ter morajo biti dobro vodljiva.

Med plovila za rekreacijo sodijo:

 • plovila za rekreacijo in delno zgrajena plovila za rekreacijo;
 • vodni skuterji in delno zgrajeni vodni skuterji;
 • sestavni deli, če se dajo na trg ločeno;
 • pogonski motorji, ki so vgrajeni ali posebej namenjeni vgradnji na ali v plovilo;
 • pogonski motorji, vgrajeni na ali v plovilo, pri katerih je bila izvedena znatna modifikacija motorja;
 • plovila, ki so znatno predelana.

Kategorije načrtovanja plovil

KATEGORIJA NAČRTOVANJA Moč vetra (Beaufortova lestvica) Značilna višina valov (H⅓, v metrih)
A več kot 8 več kot 4
B do vključno 8 do vklučno 4
C do vključno 6 do vključno 2
D do vključno 4 do vključno 0,3

Pojasnjevalne opombe:

 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja A so načrtovana za plovbo, pri kateri lahko
  moč vetra po Beaufortovi lestvici presega 8, značilna višina valov pa 4 m in več, pri čemer
  so izključene nenormalne razmere, kot so nevihta, huda nevihta, orkan, tornado in izjemne
  morske razmere ali neobičajni valovi.
 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja B so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč
  vetra do vključno 8, značilna višina valov pa do vključno 4 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja C so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do
  vključno 6, značilna višina valov pa do vključno 2 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja D so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do
  vključno 4, značilna višina valov pa do vključno 0,3 m z občasnimi valovi največje višine
  do 0,5 m.

Plovila v vsaki kategoriji načrtovanja morajo biti načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo parametre, ki zadevajo stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve ter morajo biti dobro vodljiva.