Skoči do osrednje vsebine

Plovilo za rekreacijo je kakršno koli plovilo kakršne koli vrste, razen vodnega skuterja, namenjenega za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona.

Bistvene zahteve za načrtovanje in gradnjo plovil za rekreacijo

Ločimo štiri (4) kategorije bistvenih zahtev načrtovanja plovil glede na predvideno moč vetra, v kateri bo plovilo za rekreacijo uporabljeno. Plovila v vsaki kategoriji načrtovanja morajo biti načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo te parametre, kar zadeva stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve ter da so dobro vodljiva.

Med plovila za rekreacijo sodijo:

 • plovila za rekreacijo in delno zgrajena plovila za rekreacijo;
 • vodne skuterje in delno zgrajene vodne skuterje;
 • sestavne dele, če se dajo na trg ločeno;
 • pogonske motorje, ki so vgrajeni ali posebej namenjeni vgradnji na ali v plovilo;
 • pogonske motorje, vgrajene na ali v plovilo, pri katerih je bila izvedena znatna modifikacija motorja;
 • plovila, ki so znatno predelana.

Kategorije načrtovanja plovil

KATEGORIJA NAČRTOVANJA Moč vetra (Beaufortova lestvica) Značilna višina valov (H⅓, v metrih)
A več kot 8 več kot 4
B do vključno 8 do vklučno 4
C do vključno 6 do vključno 2
D do vključno 4 do vključno 0,3

Pojasnjevalne opombe:

 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja A so načrtovana za plovbo, pri kateri lahko
  moč vetra po Beaufortovi lestvici presega 8, značilna višina valov pa 4 m in več, pri čemer
  so izključene nenormalne razmere, kot so nevihta, huda nevihta, orkan, tornado in izjemne
  morske razmere ali neobičajni valovi.
 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja B so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč
  vetra do vključno 8, značilna višina valov pa do vključno 4 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja C so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do
  vključno 6, značilna višina valov pa do vključno 2 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja D so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do
  vključno 4, značilna višina valov pa do vključno 0,3 m z občasnimi valovi največje višine
  do 0,5 m.

Plovila v vsaki kategoriji načrtovanja morajo biti načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo
te parametre, kar zadeva stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve iz te priloge, ter da so
dobro vodljiva.

 • Seznam standardov za rekreacijska plovila

  Harmonizirani standardi so objavljeni kot Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Gre za tehnične specifikacije, ki dajejo preverjene strokovne rešitve za izpolnjevanje posameznih zahtev in vsebujejo opise zahtevanih lastnosti izdelka, kot so: raven kvalitete, delovanje, varnost, mere, terminologija, simboli, pakiranje, označevanje, postopki ugotavljanja skladnosti in proizvodne metode. Glavni cilj harmonizacije je aktivna podpora gospodarstvu pri doseganju globalne konkurenčnosti, pozitiven vpliv na kakovost proizvodov ter skrb za varnost potrošnika.
  Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Seznam kod proizvajalcev plovil za rekreacijo

  Seznami in evidence | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Iskalnik