Skoči do osrednje vsebine

Plovilo za rekreacijo pomeni vodno plovilo katere koli vrste, za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona.

Bistvene zahteve za načrtovanje in gradnjo plovil za rekreacijo

Ločimo štiri (4) kategorije bistvenih zahtev načrtovanja plovil glede na predvideno moč vetra, v kateri bo plovilo za rekreacijo uporabljeno. Plovila v vsaki kategoriji načrtovanja morajo biti načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo parametre, ki zadevajo stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve ter morajo biti dobro vodljiva.

Med plovila za rekreacijo sodijo:

 • plovila za rekreacijo in delno zgrajena plovila za rekreacijo;
 • vodni skuterji in delno zgrajeni vodni skuterji;
 • sestavni deli, če se dajo na trg ločeno;
 • pogonski motorji, ki so vgrajeni ali posebej namenjeni vgradnji na ali v plovilo;
 • pogonski motorji, vgrajeni na ali v plovilo, pri katerih je bila izvedena znatna modifikacija motorja;
 • plovila, ki so znatno predelana.

Kategorije načrtovanja plovil

KATEGORIJA NAČRTOVANJA Moč vetra (Beaufortova lestvica) Značilna višina valov (H⅓, v metrih)
A več kot 8 več kot 4
B do vključno 8 do vklučno 4
C do vključno 6 do vključno 2
D do vključno 4 do vključno 0,3

Pojasnjevalne opombe:

 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja A so načrtovana za plovbo, pri kateri lahko
  moč vetra po Beaufortovi lestvici presega 8, značilna višina valov pa 4 m in več, pri čemer
  so izključene nenormalne razmere, kot so nevihta, huda nevihta, orkan, tornado in izjemne
  morske razmere ali neobičajni valovi.
 • Plovila za rekreacijo kategorije načrtovanja B so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč
  vetra do vključno 8, značilna višina valov pa do vključno 4 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja C so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do
  vključno 6, značilna višina valov pa do vključno 2 m.
 • Plovila kategorije načrtovanja D so načrtovana za plovbo, pri kateri je moč vetra do
  vključno 4, značilna višina valov pa do vključno 0,3 m z občasnimi valovi največje višine
  do 0,5 m.

Plovila v vsaki kategoriji načrtovanja morajo biti načrtovana in proizvedena tako, da vzdržijo parametre, ki zadevajo stabilnost, vzgon in druge bistvene zahteve ter morajo biti dobro vodljiva.

Seznam proizvajalcev plovil za rekreacijo

Seznam standardov za plovila za rekreacijo