Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU o stanju trgovinske politike s poudarkom na ZDA in Čilu

27. novembra 2022 je v Bruslju potekalo redno zasedanje Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov, pristojnih za zunanjo trgovino, ki se ga je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejan Židan.
Državni sekretar stoji s kolegom v sejni dvorani
1 / 4

Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za področje zunanje trgovine, Valdis Dombrovskis je ministre uvodoma seznanil o pripravah na 13. Ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (angleško: World Trade Organization - WTO), ki bo konec februarja potekala v Abu Dabiju, Združeni arabski emirati.

EU si bo v okviru konference prizadevala za reformo sistema za reševanje sporov, zaključek pogajanj 2. faze sporazuma o ribiških subvencijah, podaljšanje moratorija na carinske dajatve za elektronske prenose ter povezavo trgovine z industrijsko politiko ter s trajnostnim razvojem. Pozorna bo tudi glede področja kmetijstva ter razvojnih vidikov trgovinskih določb. Ministri, vključno z državnim sekretarjem mag. Židanom, so podprli izhodišča in ambicije Evropske komisije na poti do rezultatov na ministrski konferenci , zlasti posodobitev WTO. »Ob perečih globalnih izzivih je to ključno za njen obstoj. EU nima druge možnosti kot da se še naprej bori za pošteno trgovino znotraj WTO.« Državni sekretar Židan je zlasti poudaril, da je treba narediti vse, da bi vzpostavili delovanje mehanizma za reševanje sporov in izpostavil potrebo po podaljšanju e-moratorija. Od Komisije pričakuje, da bo dobra pogajalka na poti do rezultatov na 13. Ministrski konferenci WTO; vsaj tako dobra in učinkovita kot so naši trgovinski partnerji na drugi strani pogajalske mize.

Špansko predsedstvo je ministre obvestilo tudi o stanju priprav na podpis Začasnega trgovinskega sporazuma s Čilom. Ta bo prinesel nove možnosti in priložnosti za izboljšanje dostopa EU in slovenskih podjetij na trg Čila. Partnerici naj bi sporazum podpisali do konca decembra 2023.

Ministri so razpravljali tudi o stanju trgovinskih odnosov med EU in ZDA. Izvršni podpredsednik Dombrovskis je podal informacijo in oceno aktualnih dosjejev. Izpostavil je pogajanja o sporazumu o kritičnih mineralih, aktualne dogodke pri globalnem dogovoru o trajnostnem jeklu in aluminiju ter informiral ministre o naslednjem zasedanju Sveta za trgovino in tehnologijo, ki je vzpostavljen med EU in ZDA.

Mag. Židan je izpostavil pomembnost, da EU in ZDA sodelujeta pri reševanju izzivov in priložnosti, s katerimi se soočamo. Poudaril je, da je treba narediti vse, da se prepreči nadaljnje stopnjevanje carin med trgovinskima partnericama, in dejal, da Slovenija še naprej podpira konstruktiven dialog z ZDA. »Nadaljevati je potrebno prizadevanja za ponovno vzpostavitev normalne čezatlantske trgovine z izdelki iz jekla in aluminija. Podpiramo napore Evropske komisije v smeri izboljšanja sistema tarifnih kvot ZDA tako, da bodo tarifne kvote bolje izrabljene in da bodo podjetja razbremenjena administrativnih postopkov,« je še izpostavil državni sekretar Židan.

Ministri so se seznanili še s tretjim letnim poročilom Evropske komisije o izvajanju in izvrševanju trgovinske politike EU. Ta vsebuje pregled, kaj je bilo na področju storjeno ter glavne dosežene rezultate v letu 2022 in prvem četrtletju 2023. Leta 2022 je trgovina med EU in njenimi partnericami, s katerimi ima sklenjene sporazume o prosti trgovini (brez energentov), presegla trgovino med EU in vsemi ostalimi partnericami. Pomembno je, da evropska podjetja izkoristijo ugodnosti sporazumov o prosti trgovini. Zato se Evropska komisija trudi, preko različnih platform, določbe sporazumov predstaviti v dostopni obliki, še posebej za mala in srednje velika podjetja. Več konkretnih informacij glede sporazumov o prosti trgovini EU je na voljo na brezplačni platformi Evropske komisije Dostop do trgov (angleško Access2Markets).

Na neformalnem delu zasedanja so ministri obravnavali še stanje pogajanj za trgovinske sporazume v teku, vključno z Mehiko, Mercosurjem, Indijo in Novo Zelandijo.