Skoči do osrednje vsebine

Bliža se rok za obvezno poročanje o uvozih konfliktnih mineralov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Objavljamo informacijo za uvoznike kositra, tantala in volframa, njihovih rud in zlata, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. Zanje se v primeru preseženega praga količine uvoženega blaga 15. marca 2022 izteče rok za poročanje.

Uredba (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (v nadaljnjem besedilu Uredba EU) določa blago, ob uvozu katerega morajo uvozniki do 15. marca 2022 predložiti poročilo. Poročilo mora vsebovati:

  • podatek o doseženi količini uvozih konfliktnih mineralov za leto 2021
  • in izpolnjevanju obveznosti v zvezi s sistemom upravljanja (člen 4),
  • obvladovanjem tveganja (člen 5),
  • revizijo, ki jo izvede tretja stran (člen 6)
  • in razkritjem informacij (člen 7) Uredbe EU.

Obveznost poročanja uvoznikov na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izhaja iz Uredbe o izvajanju Uredbe EU 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem. Obveznost poročanja nastopi samo v primeru, da je uvoz posameznega minerala ali kovine v preteklem letu dosegel ali presegel prag, določen v Prilogi I Uredbe EU, ki je bila nazadnje dopolnjena z delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1588.

Za dodatna pojasnila lahko pišete na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko. V naslovu sporočila, ki ga naslovite na gp.mgrt@gov.si, prosimo navedite »Konfliktni minerali«.