Skoči do osrednje vsebine

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ju izda Ministrstvo za zdravje.

Zasebni zdravstveni izvajalci lahko poleg tega pridobijo tudi koncesijo oziroma pooblastilo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ali sekundarni ravni. Vendar le, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Na primarni ravni koncesijo podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje, na sekundarni ravni jo podeli Ministrstvo za zdravje.

Izvajalci javne zdravstvene dejavnosti

Zdravstvena dejavnost kot javna zdravstvena služba se opravlja v okviru mreže javne zdravstvene službe. Izvajalci javne zdravstvene službe so pri opravljanju in načrtovanju svoje dejavnosti dolžni zagotavljati pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva in nalog pri krepitvi, ohranitvi in povrnitvi zdravja. Izvajalci javne zdravstvene službe so:

  • javni zdravstveni zavodi (zdravstveni domovi, bolnišnice, klinike, lekarne),
  • pravne osebe (zasebni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe) s koncesijo,
  • fizične osebe (zasebniki) s koncesijo.

Javno zdravstveno službo lahko pod enakimi pogoji kot javni zdravstveni zavodi opravljajo tudi druge pravne in fizične osebe, in sicer na podlagi koncesije. Koncesija oziroma pooblastilo za izvajanje javne zdravstvene dejavnosti se podeli, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebe dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov, zdravstvenih domov, bolnišnic, socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje, lekarn, zdravilišč in drugih zavodov, so na primarni ravni občine, na sekundarni in terciarni ravni pa država.

Poslovanje javnih zdravstvenih zavodov

Program dela in finančni načrti javnih zdravstvenih zavodov 2024 (gradiva za pripravo)

Letna poročila javnih zdravstvenih zavodov 2023

Polletna poročila javnih zdravstvenih zavodov

Druga navodila in usmeritve za javne zdravstvene zavode

Dodatki po Kolektivni pogodbi javnega sektorja za koncesionarje

Sklepi o ustanovitvi in statuti javnih zdravstvenih zavodov in agencij

Zobozdravstvo

Izvajalci zasebne zdravstvene dejavnosti

Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko opravljajo zdravstveno dejavnost le na podlagi dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ju podeli Ministrstvo za zdravje.

Dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

Poleg tega lahko pridobijo koncesijo oziroma pooblastilo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ali sekundarni ravni. Na primarni ravni jo podeli občina s soglasjem Ministrstva za zdravje, na sekundarni ravni jo podeli Ministrstvo za zdravje. Koncesionarje se izbere, kot določa Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), le po predhodno opravljenem javnem razpisu. S tem se uresničuje načelo transparentnosti. Obenem pa se koncesija podeli le, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Zasebno zdravstveno dejavnost lahko opravljajo:

  • pravne osebe (zasebni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in tako dalje),
  • fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti

Lekarniška dejavnost

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje lekarniške dejavnosti ali odločbo o vpisu v register, ki ju izda Ministrstvo za zdravje.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje