Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

  Z izvedbo novogradnje objekta bodo zagotovljene ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje dejavnosti CZBO, boljša izkoriščenost obstoječe medicinske opreme, boljša izraba kadrovskih virov ter večja racionalizacija dela, s tem pa doseganje višje učinkovitosti dejavnosti celotnega zavoda.

 • V teku

  Energetska prenova stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva

  Predmet investicijskega projekta je energetska sanacija sedmih stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva.

 • V teku

  Dravinja s Polskavo

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo

 • V teku

  Ptujska Drava

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2021

  V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori!

 • V teku

  Instrument za povezovanje Evrope 2021-2027 - promet

  Namen Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE, ang. Connecting Europe Facility - CEF) je pospešiti naložbe na področju vseevropskih omrežij v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij, ki bodo olajšale čezmejne povezave, spodbudile večjo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter prispevale k bolj konkurenčnemu in trajnostnemu socialnemu tržnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam.

 • V teku

  COVID19 - Ureditev prostorov za namen Negovalne bolnišnice UKC Maribor

  Investicija v Negovalno bolnišnico je namenjena njeni umestitvi na lokacijo Slivniško Pohorje oziroma v prostore zdajšnjega Oddelka za pljučne bolezni, z namenom povečanja kapacitet posteljnih enot za sprejem akutnih bolnikov v UKC Maribor.

 • V teku

  Evropski obrambni sklad

  Z namenom razvoja inovativne, učinkovite in zmogljive evropske obrambne tehnološko-industrijske baze je na novo vzpostavljen Evropski obrambni sklad. V prihodnjih letih bo (so)financiral številne projekte podjetij in raziskovalnih organizacij, skupno v vrednosti 8 milijard evrov.

 • V teku

  Ohranimo domače. Izbirajmo lokalno

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi z vsesplošno promocijsko kampanjo »Ohranimo domače. Izbirajmo lokalno.« približati svežo, sezonsko, lokalno pridelano hrano, spodbuditi potrošnike, da posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev ter opozoriti na ohranjanje podeželja.

 • V teku

  Svetovni dan čebel

  Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice OZN 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in 20. maj razglasile za svetovni dan čebel.

 • V teku

  Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – MUZA

  V okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih izvajamo projekt Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – MUZA, s katerim želimo vsebinsko ter informacijsko podpreti naslednje kadrovske postopke:

  - interni trg dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave,
  - upravljanje kompetenc,
  - razvojni pogovor ter
  - ugotavljanje potreb po usposabljanjih.

 • V teku

  Programi psihosocialne pomoči za družine v obliki delavnic

  Družina je kot osnovna celica družbe izpostavljena vse večjim izzivom, kot tudi različnim tveganim in stresnim situacijam, zato se družinski člani velikokrat znajdejo na razpotju. Mreža programov psihosocialne pomoči v obliki delavnic je namenjena podpori družinam v stiski, ki se srečujejo z različnimi življenjskimi preizkušnjami in izzivi ter pri katerih potrebujejo strokovno pomoč, ker jim sami niso več kos.

  Razpisane vsebine so financirane v obdobju od septembra 2021 do septembra 2022.

 • Zaključen

  Pregled projektov vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022) za razvoj občin

  Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Na zemljevidu so zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

 • V teku

  COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota

  Namen operacije »COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota« je povečati zmogljivosti in zagotoviti njeno ustreznost za podaljšano bolnišnično zdravljenje oziroma neakutno bolnišnično obravnavo obstoječega in v prihodnosti naraščajočega števila bolnikov.

 • Zaključen

  Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih

  Namen projekta je načrtovanje in razvoj informatizacije procesov vodenja in upravljanja vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje ter za ministrstvo.

 • V teku

  Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva

  S Programom spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva postavljamo ambiciozne cilje ter jasne strateške in učinkovite ukrepe za 5-letno obdobje, od decembra 2021 do novembra 2026, s čimer bomo zagotovili dolgoročno konkurenčnost in odpornost slovenskega izvoznega gospodarstva ter privabili trajnostno naravnane investicije.

 • Zaključen

  Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij

  Osnovni cilj projekta je izvedba načrtovanih mednarodnih raziskav in študij na področju vzgoje in izobraževanje za obdobje 2016-2021 z vzporedno vzpostavitvijo mehanizma sistematičnega vpenjanja metodologij in rezultatov mednarodnih raziskav v celovitejši nacionalni okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

 • V teku

  Izdelava dokumentacije za izgradnjo 2. odseka 3. razvojne osi: Velenje jug - Slovenj Gradec jug

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. 11. 2021 odobrila sofinanciranje projekta "Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug". Projekt, katerega investicijska vrednost znaša 16,77 milijonov evrov, bo v višini nekaj manj kot 11 milijonov evrov sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  e-Predpisi

  Projekt za uveljavitev sistema učinkovite predhodne in naknadne presoje učinkov predpisov na posamezna področja družbenega življenja.

 • V teku

  Pilotna aktivnost za izvajanje Teritorialne Agende 2030: Presoja prostorskih učinkov

  Slovenija je vključena v mednarodno pilotno aktivnosti za izvajanje ciljev in prednostnih nalog Teritorialne agende 2030 »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim (ne)ravnovesjem: Prostorski učinki politik«, v kateri sodeluje pet evropskih držav.