Skoči do osrednje vsebine

Projekt »Harmonizacija in povezovanje za oceno onesnaženja v Jadranskem in Jonskem morju« (HarmoNIA) se izvaja v okviru Interreg Programa transnacionalnega sodelovanja ADRION (Jadransko – Jonska pobuda) za obdobje 2014-2020. Namen projekta HarmoNIA je zagotovitev dostopnosti do razdrobljenih podatkov o onesnaženosti morja na območju jadransko-jonske regije in vzpostavitev mednarodnega upravljanja, kar je podlaga za reševanje ranljivosti morskega okolja in varovanja ekosistemskih storitev.

Analize onesnaževal v morju v posameznih državah, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju, potekajo z različnimi razpoložljivimi analitskimi tehnikami in različnimi protokoli ter tako ne omogočajo zanesljive primerjave stanja morskega okolja na območju regije, kot to zahtevata Okvirna direktiva o morski strategiji (MSFD) in Barcelonska konvencija (UNEP/MAP). V bodoče bodo morale države članice usklajeno pristopiti k zbiranju, združevanju in analiziranju podatkov o stanju morja, kar omogoča projekt HarmoNIA, v katerega so vključene države, ki ležijo ob Jadranskem in Jonskem morju. Vloga ARSO je predvsem v zagotavljanju podatkov o vsebnosti onesnaževal v slovenskem morju, primerjavi analitskih metod med državami in primerjavi metodologij ocenjevanja kemijskega in ekološkega stanja morja. Rezultati in izmenjava znanj so v pomoč pri dokončni vzpostavitvi monitoringa in določitvi kriterijev za dobro stanje morskega okolja glede na vsebnosti onesnaževal, kar zahteva deskriptor 8 MSFD.

Glavna namenska cilja projekta sta dva:

  • Mednarodna uskladitev protokolov za izvajanje MSFD in Barcelonske konvencije (UNEP/MAP): izmenjava informacij, povezovanje in harmonizacija monitoringa in ocenjevanja stanja morja glede na vsebnost kemijskih onesnaževal med državami v jadransko – jonski regiji. To so zahteve, ki jih narekuje zgoraj navedena zakonodaja, zato bodo rezultati projekta vsem državam v veliko pomoč pri njeni implementaciji, predvsem za vsebine, ki se nanašajo na deskriptor 8 – koncentracije onesnaževal v morskem okolju. Zaradi čezmejne narave morskega okolja moramo namreč države članice sodelovati, saj je le tako možno vzpostaviti učinkovite ukrepe za zaščito in trajnostni razvoj morskega okolja.
  • Regionalna vzpostavitev infrastrukture za upravljanje podatkov o onesnaženosti Jadranskega in Jonskega morja, vključno z izdelavo orodja za vizualizacijo podatkov.

Več na spletni strani projekta: https://harmonia.adrioninterreg.eu/

Iskalnik