Skoči do osrednje vsebine

Cilj projekta je analizirati ozka grla v intermodalnem transportu tovora, tako na nacionalni kot regionalni ravni, in pripraviti predloge za njihovo odpravo.

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, Sektor za pomorstvo, sodeluje pri EU projektu MultiAPPRO - Multidisciplinary Approach and solutions to development of intermodal transport in region. V projektu poleg Slovenije sodelujejo partnerji iz Hrvaške, Slovenije, Italije, Grčije, Črne Gore in Albanije.

Skupna vrednost projekta je 1.177.060 EUR. Projekt preko programa Interreg Adrion, v višini 85 % upravičenih stroškov, sofinancira Evropska unija. Projekt MultiAppro je pripravljen na osnovi "Freight Transport Logistic Action Plan", ki ga je sprejela Evropska komisija.

Namen projekta je analizirati ozka grla v intermodalnem transportu tovora, tako na nacionalni kot regionalni ravni, in pripraviti predloge za odpravo le teh. Splošni cilj projekta je pospešiti razvoj intermodalnega prometa v jadransko-jonski regiji ter ustvariti pogoje za trajnostno rast in odpraviti pomanjkljivosti sedanjega razvoja intermodalnega tovornega prometa.

Ovire v prometu tovora po cesti, železnici in morju so lahko fizične, operativne, administrativne ali regulativne. Z vašim sodelovanjem pri izpolnitvi vprašalnika  o ugotovljenih ozkih grlih v intermodalnem transportu boste  prispevali k boljši skupni prihodnosti tovornega prometa tako v Sloveniji kot tudi širšem evropskem prostoru, saj bo na podlagi skupnega dela sodelujočih držav  izdelana Analiza ozkih grl intermodalnega prometa in predlagan t.i. Intermodal Transport Network.

Spletna stran projekta

Projekt lahko spremljate tudi na naslednjih straneh:

Lindkedin
Facebook
Twitter
Instagram

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA MULTIAPPRO Z NASLOVOM "PRIHODNJI IZZIVI INTERMODALNEGA TRANSPORTA V JADRANSKO JONSKI REGIJI"

Zaključna konferenca projekta Multiappro z naslovom "PRIHODNJI IZZIVI INTERMODALNEGA TRANSPORTA V JADRANSKO JONSKI REGIJI" bo zaradi trenutnih razmer potekla virtualno in sicer dne 1.12.2020, od 9. do 12.15 ure.

Na konferenci bodo predstavljeni rezultati projekta. V okviru konference bosta prav tako organizirani okrogli mizi z naslovom "Znanje in usposabljanje za prihodnje izzive v logistiki in intermodalnem transportu", na kateri bo sodelovala tudi Fakulteta za pomorstvo in promet ter  okrogla miza z naslovom "Trajnostna rast intermodalnega transporta - primer Jadransko jonske regije".