Skoči do osrednje vsebine

Prostorski informacijski sistem

Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

Trenutno stanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov se v informacijskem delu odraža na razdrobljenosti zbirk podatkov in podpornih storitev, nestandardiziranih in manjkajočih podatkih, funkcijski orientiranosti rešitev ter sistemski nepreglednosti. Zaradi navedenega je ministrstvo pristopilo k načrtovanju sistemov za podporo elektronskemu poslovanju. Elektronsko poslovanje bo s povezovanjem gradnikov PIS, z uporabo horizontalnih storitev in gradnikov informacijsko komunikacijskega sistema državne uprave, s povezavo s prostorsko podatkovno infrastrukturo in s povezavo z zunanjimi informacijskimi sistemi predstavljalo učinkovito informacijsko podporo deležnikom v procesih na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

Glavni nameni uvedbe elektronskega poslovanja so:

 • elektronsko izvajanje procesov,
 • povezovanje storitev, sistemov,
 • poenotenje podatkov in storitev,
 • postopna vzpostavitev zbirk podatkov,
 • omogočanje dostopa do podatkovnih virov in
 • poenotenje, optimizacija in nadzor procesnih aktivnosti.

Uvedba elektronskega poslovanja se bo odražala na:

 • večji sistemski transparentnosti,
 • odpravljanju administrativnih ovir,
 • vzpostavitvi ustrezne informacijske infrastrukture,
 • zmanjšanju stroškov,
 • odpravljanju funkcijske zaprtosti deležnikov,
 • prehodu k procesni usmerjenosti,
 • stalni dosegljivosti,
 • optimizaciji in re-inženiringu procesov in
 • postopnem uvajanju pregledne in celovite sistemske integracije.

Elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov vključuje:

 • enotno vstopno točko, ki deluje v obliki spletnega portala,
 • sistem ePlan, ki podpira procese na področju prostorskega načrtovanja,
 • sistem eGraditev, ki podpira procese na področju graditve objektov,
 • skupni prikaz stanja prostora (SPSP)1 in
 • sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSPR).

Navedeni sistemi se bodo vzpostavili, vodili in vzdrževali znotraj PIS, ki ga skladno s prostorsko zakonodajo vodi in vzdržuje Ministrstvo za okolje in prostor.

Več o projektu lahko najdete na spletni stran projekta.