Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence odprtja novega bazenskega kompleksa v Slovenj Gradcu. 9 milijonov evrov vreden projekt »Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka« je bil z dobrimi 5 milijoni evrov sofinanciran z državnimi in evropskimi sredstvi iz mehanizmov Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Projekt predstavlja reaktivacijo neizkoriščenega prostora znotraj urbanega območja.

 • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo novo priporočilo Odlok o urejenosti naselij in krajine (OUNK), ki je namenjeno občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji urejenosti naselij in krajine.

 • Zaključila so se dvotedenska pogajanja na 56. zasedanju dveh pomožnih delovnih teles Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) – Pomožnega telesa za izvajanje (angleško: Subsidiary Body for Implementation - SBI) in Pomožnega telesa za znanstveno in tehnološko svetovanje (angleško: Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice - SBSTA).

Aktualno

 • Začetek programa URBACT IV

  Na Programu evropskega teritorialnega sodelovanja, (angleško The Urban Development Network Programme-URBACT) festivalu mest v Parizu (14.–16. junij 2022) je svojo pot tudi uradno začel novi program URBACT IV – evropski program teritorialnega sodelovanja za mesta vseh velikosti. Maja 2022 ga je potrdila programska komisija URBACT IV in ga predala Evropski komisiji v uradno potrditev.

 • Odločitvi 5. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada Republike Slovenije je na 5. redni seji sprejela dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov

  V Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mescih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022).

Dogodki

 
Luksemburg

Minister Uroš Brežan na zasedanju sveta za okolje

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se bo udeležil zasedanja sveta za okolje. Ministri bodo predvidoma sprejeli splošne pristope za 5 dosjejev iz zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na 55« (angleško: Fit for 55), ki se obravnavajo v okviru sveta za okolje: sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov; delitev bremen; CO2 standardi za lahka vozila; raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo; socialni sklad za podnebje.