Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

 • Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) se še kako zavedamo svojega temeljnega poslanstva - zagotavljati zdravo življenjsko okolje za vse prebivalce Slovenije. Ena od prednostnih nalog pri tem je tudi zaščita vodnih virov in zagotavljanje pitne vode. Zato smo - z namenom, da še okrepimo varovanje ustavne pravice dostopa do kakovostne pitne vode - pripravili novelo Zakona o vodah, ki jo je državni zbor sprejel konec marca.

 • Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je skupaj z državnim sekretarjem Robertom Rožacom in generalnim direktorjem Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in Georgijem Bangievim na novinarski konferenci predstavil ključno vsebino novega Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora, ki ju je danes sprejela vlada. Ključni rešitvi, ki jih prinašata noveli zakonov sta debirokratizacija postopkov in digitalizacija podatkov in procesov.

 • Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, župan Občine Nova Gorica Klemen Miklavčič in v. d. generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje Joško Knez so v Novi Gorici odprli prenovljeno merilno mesto za kakovost zraka. Minister je ob tem poudaril, da je ta merilna naprava je pomemben korak za Novo Gorico in širšo okolico v smislu izboljševanja kakovosti zraka

Aktualno

 • Nadaljevati z učinkovitim dialogom na področju okolja in prostora je ključno

  Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek se je udeležila rednega zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov Vlad Republike Slovenije in Italijanske republike. Z italijansko državno sekretarko Vannio Gava iz Ministrstva za ekološko tranzicijo sta poudarili odlično dosedanje sodelovanje med državama na področju okolja in prostora, izpostavili primere dobrih praks in področja, kjer bomo sodelovanje še krepili.

 • Slovenija uspešno odpravila štiri kršitve s področja okolja

  Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaključila kršitve zaradi ponovne uporabe/predelave/recikliranja; odlaganja odpadkov na odlagališčih; okoljskih standardov kakovosti na področju vodne politike; ocene tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje. Komisija je odprla tudi štiri druge kršitve, zaradi: nenotifikacije predpisov o odpadkih; neizpolnjevanja obveznosti direktive o ohranjanju prosto živečih ptic; neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst; nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Slovenija bo EK zaprosila za podaljšanje roka za odgovor na te kršitve, ki je 9. avgust 2021.

 • Pred slovenskim predsedovanjem na področju podnebnih sprememb pomembni in zahtevni izzivi

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil zadnjega zasedanja sveta za okolje pred začetkom slovenskega predsedovanja. Portugalsko predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki je sestavni del Evropskega zelenega dogovora. Sprejeti so bili tudi Sklepi sveta o Strategiji EU za prilagajanje na podnebne spremembe, kjer so ministri podprli namero poslati skupno EU komunikacijo o prilagajanju na COP26.