Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

Aktualno

  • Projekt Pilot MOP za boljše prostorsko načrtovanje

    Obstoječa prostorska in gradbena zakonodaja prinaša veliko novosti na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami. Glavni namen projekta Pilot MOP je vzpostaviti pogoje za uspešno implementacijo teh novosti, nadgraditi sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi kot nosilkami urejanja prostora ter spodbuditi občine in razvojne regije k povezovanju prostorskih podatkov.

  • Objavljen razpis za program LIFE za leto 2021

    Evropska komisija je objavila razpis za program LIFE za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo.

  • Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb

    Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu).

Dogodki