Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

  • Geodetska uprava RS je objavila preliminarne podatke o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in Poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev v letih od 2017 do 2019.

  • Danes opoldne sta vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor gradbenega podjetja INKAING d.o.o. Matjaž Jerala podpisala pogodbo o gradnji projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se bodo pričela septembra.

  • Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Inštitutom za vode RS in Geološkim zavodom Slovenije pripravilo dokument »Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV)«. Z objavo tega dokumenta ministrstvo nadaljuje intenzivno javno obravnavo in javno razpravo o ključnih okoljskih zadevah na področju upravljanja z vodami v Sloveniji. Pripombe in predloge lahko posredujete do konca oktobra.

Aktualno

Iskalnik