Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Minister mag. Andrej Vizjak z ravnateljema OŠ Dol pri Ljubljani Gregorjem Pečanom in III. OŠ Celje Aleksandrom Verhovškom podpisal pismo o nameri za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol. Namen je oblikovanje mednarodne mreže brezogljičnih šol – na pobudo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in ravnateljev slovenskih šol - ter sistematičen način zmanjševanja ogljičnega odtisa šol in vzgoja mladostnikov.

 • Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v imenu Slovenije, skupaj z veleposlanikom Črne Gore, nj. eksc. prof. dr. Vujico Lazovićem podpisal Memorandum o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu. Memorandum predstavlja izvedbeni akt Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu. S podpisom se zagotavlja nadaljnje delovanje in razvijanje Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu, ki že ima sedež na Agenciji RS za okolje (ARSO) v Ljubljani. Podpis je pomembno dejanje, ki znatno prispeva k varnosti življenj ljudi in imetja pred poplavami v mednarodnem porečju Save - najbolj vodnatem pritoku Donave.

 • Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal 34 tripartitnih pogodb, ki so bile odpremljene komunalnim podjetjem, s čimer je omogočen takojšen odvoz nakopičene odpadne embalaže, s tem pa se bodo zmanjšala tveganja za požare, varnost in zdravja ljudi ter onesnaževanja okolja.

Aktualno

 • Srečanje ministra mag. Andreja Vizjaka s francosko veleposlanico v Sloveniji

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na vljudnostni obisk sprejel veleposlanico Republike Francije v Sloveniji nj. eksc. Florence Ferrari.

 • Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor na 22. redni seji Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na 22. redni seji obravnavala šest točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Podnebno ogledalo 2020 - Slovenija napreduje - Okrepiti sodelovanje in stalnost izvajanja ukrepov

  Že tretje leto zapored so v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 s partnerji na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost pripravili Poročila o napredku Slovenije pri zmanjševanju toplogrednih plinov (TGP) – Podnebno ogledalo 2020. Namen ogledala je spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v Sloveniji. Ti podatki nam pomagajo, da vemo, kateri ukrepi so učinkoviti in katere ukrepe moramo še okrepiti. Projekt sofinancirata EU iz programa LIFE ter Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Letos je je k rasti TGP največ prispeval promet, ki je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2018 povečale, in sicer za 32 %, emisije TGP na področju stavb pa so se v letih 2017 in 2018 znatno zmanjšale za 9,9 % oz. 10 % v primerjavi z letom prej.

Dogodki

Iskalnik