Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

  • Direktor Direkcije za vode Roman Kramer in direktor podjetja LUZ d. d. Tadej Pfajfar, kot vodilni partner, sta podpisala pogodbo za »Izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja.«

  • Danes je v prostorih Direkcije za vode (DRSV) potekal podpis pogodbe za gradnjo in gradbeni nadzor nasipa pri Benici. Gre za sklepni del projekta Frisco 2.2, h kateremu je Slovenija pristopila skupaj s Hrvaško, z ukrepom pa se bo zmanjšalo tveganje pred poplavami v porečju reke Mure, izboljšalo pogoje bivanja in obvarovalo okolje.

  • Odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Dravo – Gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi v sklopu projekta FRISCO 2.3.«, je postala pravnomočna. Z včeraj podpisano pogodbo med Direkcijo RS za vode (DRSV) in izvajalcem DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., ki ima zdaj 278 dni časa za izvedbo, bo DRSV zmanjšala erozijsko ogroženost ceste Ptuj - mejni prehod Zavrč, ukrep pa bo prinesel tudi pozitivne učinke na poplavno varnost območja.

Aktualno

Dogodki

Iskalnik