Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

  • Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je skupaj z državno sekretarko dr. Metko Gorišek ter Bojanom Dejakom (generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOP) in Romanom Kramerjem (direktor Direkcije RS za vode) ob obisku občine Pivka na temo vodooskrbe poudaril, da gre za pomemben državni projekt, ki nam daje priložnost za vzajemno koristno dejanje in »tako je danes tudi potekala diskusija.« Minister Vizjak je županom in direktorjem zagotovil, da bo država sodelovala z lokalno skupnostjo, "si pa želimo obravnave na strokovni ravni in argumentiranega pristopa."

  • Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek je na vljudnostni obisk sprejela veleposlanika Kraljevine Nizozemske, nj. eksc. Marca Hennisa.

  • Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je danes v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E). Spremembe, ki jih prinaša, bodo z višjo stopnjo dovoljenega zadolževanja občinam in stanovanjskim skladom ter višjo neprofitno najemnino omogočile potrebna finančna sredstva za vzdržno izvajanje stanovanjske politike ter zagotavljanje zadostnega števila javnih najemnih stanovanj. S to spremembo se pri investitorjih spodbuja interes za gradnjo novih neprofitnih stanovanj, mlade družine in čakajoči prosilci pa bodo lažje in hitreje prišli do stanovanj, do katerih so sicer upravičeni.

Aktualno

Iskalnik