GOV.SI

Ministrstvo za okolje in prostor

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Državni sekretar Marko Maver je sprejel mladinskega delegata pri Organizaciji Združenih narodov (ZN) Patrika Boleta, ki se bo kot predstavnik mladih iz Slovenije udeležil Mladinskega podnebnega vrha (sobota, 21. september) ter Podnebnega akcijskega vrha (ponedeljek, 23. september) v New Yorku. Državni sekretar mu je predstavil vsebino in aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor (MOP) na področju podnebnih sprememb, pa tudi širše v zvezi s pripravami na vrh. Minister Simon Zajc ob tej priložnosti poudarja, da podpira vse aktivnosti različnih organizacij, ki si prizadevajo za boj proti podnebnim spremembam, še posebej pa mlade, ki so glavni nosilec izvajanja aktivnosti na tem področju. Izpostavil je tudi oblikovanje predloga Zakona o podnebni politiki, ki ga je MOP 12. septembra podal v enomesečno javno obravnavo. Glavni cilj zakona je doseči ogljično nevtralnost – to je ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050. MOP je maja 2019 tudi podal pojasnila na poziv Mladih za podnebno pravičnost. Med drugim bo Vlada RS na predlog MOP z namenom vzpostavitve dolgoročnega in stabilnega koncepta naslavljanja problematike podnebnih sprememb pripravila dolgoročno podnebno politiko Slovenije do leta 20150 – »Slovenija in zdrav planet«, na Ministrstvu za infrastrukturo bo potekal obsežen proces prenosa zadnjega svežnja energetske zakonodaje »čista energija za vse«, že poteka priprava celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa pripravlja strateški načrt Skupne kmetijske politike, kjer bo še večji poudarek dan prispevku kmetijstva za okolje, naravo in podnebje.

 • Minister za okolje in prostor Simon Zajc je pozdravil udeležence delovne skupine, ki bo poiskala rešitev za prihodnje bolj optimalno upravljanje z velikimi zvermi. Skupina se je sestala danes prvič. Udeležili so se jo predstavniki MOP, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencije RS za okolje, Zavoda RS za varstvo narave, Združenja občin Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Biotehniške fakultete UL, Veterinarske fakultete UL, Društva Dinaricum, Zavoda za gozdove Slovenije, Društva za zaščito živali Ljubljana, Društva za osvoboditev živali in Državnega sveta Republike Slovenije.

 • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v enomesečno javno obravnavo podalo Predlog Zakona o podnebni politiki. Glavni cilj zakona je doseči ogljično nevtralnost – to je ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050. Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 12. 10. 2019.

Aktualno

 • 40 let Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

  V Bernu so na današnji dan 1979 podpisali Konvencijo o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, bolj znano pod imenom Bernska konvencija. To je prva mednarodna pogodba, ki obravnava tako varstvo posameznih rastlinskih in živalskih vrst, kot tudi njihova domovanja. To načelo je povzela tudi evropska zakonodaja na področju varstva narave.


 • Peti razpis Evropske komisije za inovativne urbane projekte

  Evropska komisija je 16. septembra 2019 objavila peti razpis Pobude UIA (Urban Innovative Actions) za inovativne urbane projekte. Približno 50 milijonov evrov bodo namenili za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja: kakovost zraka, krožno gospodarstvo, kultura in kulturna dediščina ter demografske spremembe. Do sredstev so upravičeni lokalni organi pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih z več kot 50.000 prebivalci. Rok za prijavo projektov je 12. december 2019.

 • Odločitve 44. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 44. redni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Dogodki

 • Srečanje z delegacijo Estonskega vodnega združenja

  Državni sekretar Marko Maver se bo sestal z delegacijo Estonskega vodnega združenja, ki je na obisku v Sloveniji. Razprava bo potekala o gospodarski javni službi varstva okolja - odvajanje in čiščenje odpadne vode; oskrbi s pitno vodo; oblikovanju cen; okoljskih dajatvah in financiranji infrastrukture.

 • 7. seja Sveta za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na MOP

  Na MOP bo potekala 7. seja Sveta za sodelovanje z NVO. Minister Simon Zajc bo skupaj s predstavniki NVO med drugim razpravljal o osnutku Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije.
  Zaprto za javnost
  Lokacija: MOP

 • Minister Zajc na predstavitvi projekta zamenjave zemljine v celjskih javnih vrtcih

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc se bo udeležil predstavitve projekta zamenjave zemljine v javnih vrtcih, ki ga organizira Mestna občina Celje.


 • Luče vstopajo v mednarodno mrežo Gorniške vasi

  Na novinarski konferenci ob vstopu občine Luče v mednarodno mrežo Gorniške vasi bo kot predstavnica MOP sodelovala Blanka Bartol. Novinarska konferenca bo potekala v muzeju na prostem v Lučah

 • Copernicusova delavnica za uporabnike podnebnih podatkov - prijava do 7. 9.

  Učni center Copernicusove službe za spremljanje podnebnih sprememb bo pripravil brezplačno delavnico za uporabnike podnebnih podatkov. Delavnica je namenjena širokemu krogu uporabnikov, od strokovnjakov, ki podnebne podatke uporabljajo pri svojem delu, prek raziskovalcev in znanstvenikov do študentov. Na delavnici bodo predstavili Copernicusovo bazo podnebnih podatkov ter orodja za uporabo teh podatkov in primere njihove uporabe.

  Ljubljana