GOV.SI

Ministrstvo za okolje in prostor

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je udeležil slavnosti ob polaganju temeljnega kamna za izgradnjo soseske Novo Brdo na Brdu v Ljubljani.

 • Svet Evrope je 20. oktober razglasil za Mednarodni dan krajine. Letošnji, že tretji po vrsti, naslavlja »krajine in vode« ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva. Krajine so vsakdanji življenjski prostor ljudi, so pomemben del človekovega okolja in kot take zvišujejo kakovost življenja.

 • V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,6 milijona evrov.

Aktualno

Dogodki

 • Položitev temeljnega kamna za izgradnjo soseske Novo Brdo v Ljubljani

  Minister Simon Zajc bo nagovoril udeležence slavnostnega dogodka ob položitvi temeljnega kamna za izgradnjo soseske Novo Brdo v Ljubljani. Dogodka se bo udeležil tudi državni sekretar Aleš Prijon.


  Ploščad objekta F3, Ježkova ulica 3, Ljubljana
 • 8. seja Sveta za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na MOP

  Na MOP bo potekala 8. seja Sveta za sodelovanje z NVO. Minister Simon Zajc bo skupaj s predstavniki NVO med drugim razpravljal o stanovanjskem zakonu in osnutku nove strategije prostorskega razvoja Slovenije.

  MOP
 • Konferenca o gospodarstvu »Sinergije – ključ do regionalnega uspeha«

  Državni sekretar Marko Maver, se bo na povabilo Vlastimira Golubovića, predsednika Gospodarske zbornice Črne gore, udeležil Konference o gospodarstvu z naslovom »Sinergije – ključ do regionalnega uspeha«, kjer bo sodeloval na panelu »Zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj«

  Budva, Črna gora
 • Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

  Predstavnik MOP bo sodeloval na posvetu o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (DDK), ki ga organizirata MKGP in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Spregovoril bo o odpadnih vodah na kmetiji z DDK.


  KGZS, Gospodinjska 6, Ljubljana
 • Mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu v regiji - povezani za trajnost in rast

  Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Mednarodnim panelom za vire (International Resource Panel - IRP) organizira mednarodno konferenco »Krožno gospodarstvo v regiji - povezani za trajnost in rast (Circular Economy in the Region - Connected for Sustainability and Growth)«. Konferenca bo predstavila vpoglede na temo krožnega gospodarstva s strani nekaterih najbolj priznanih znanstvenikov in strokovnjakov ter ponudila priložnost za razpravo o odprtih vprašanjih. Namen konference je povezati predstavnike držav in deležnike, aktivne na področju krožnega gospodarstva z osredotočenjem na jugovzhodno Evropo.

  Rikli Balance Hotel, Cankarjeva cesta 4, Bled, Slovenija
 • 10. Slovenski razvojni dnevi

  Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor bosta med 25. in 29. novembrom 2019 v Ljubljani organizirala 10. slovenske razvojne dneve – osrednji forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih ter nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah ter sodelovanju na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

  Ljubljana