Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor je pozvalo zbirne centre za odpadke, naj skladno z veljavnim pravnim redom zagotovijo možnost odlaganja v zbirnih centrih, saj je bilo v zadnjem času zaznano povečano nezakonito odlaganje odpadkov v naravi.

  • Evropska komisija je včeraj objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19.

  • Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), s katerim se zamikajo tudi roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin.

Aktualno

Iskalnik