Skoči do osrednje vsebine

Cilj projekta je elektrifikacija javnega potniškega prometa v Kopru in Mariboru, razvoj storitev mobilnosti ter razvoj polnilne infrastrukture za električna vozila in vozila na stisnjeni zemeljski plin v treh državah.

Projekt MULTI-E razvija celovit paket storitev elektromobilnosti in infrastrukture alternativnih goriv v Sloveniji, na Hrvaškem in na Slovaškem. Namen projekta je zagotoviti več rešitev dekarboniziranega prometa, ki temeljijo na alternativnih gorivih in prevoznih storitvah. V okviru projekta je predvidenih približno 50 milijonov evrov naložb, ki so namenjene izgradnji polnilne infrastrukture za alternativna goriva in nakupu vozil. Predvidene so tudi druge rešitve kot so nadgrajene obstoječih linij javnih prevozov s prehodom na čista goriva, povečanje multimodalnosti z inovativnimi in novimi storitvami, nizkoogljični prevozi kot so e-taxi in sopotništvo (ang. carsharing), načrtovana je tudi integracija pametnih tehnologij na eni platformi.