Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  NAPCORE – koordinacija Nacionalnih točk dostopa EU

  Projekt se nanaša na oblikovanje koordinacijskega mehanizma nacionalnih točk dostopa do prometnih podatkov kot to določa Direktiva 2010/40/EU. Splošni cilj projekta NAPCORE je usposobiti nacionalne kontaktne točke kot hrbtenico za ITS digitalno infrastrukturo in olajšati nacionalno in EU operativno koordinacijo za harmoniziranje in izvajanje evropskih specifikacij.

 • Zaključen

  Projekt Pilot MOP

  Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni perspektivi 2021–2027.

 • Zaključen

  COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

  Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

 • Zaključen

  Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo

  V okviru projekta je bilo izbranih 22 upravičencev. Namen projekta je podpora socialnovarstvenim zavodom pri organizaciji prostorov za učinkovitejše upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji.

 • V teku

  COVID19 - mobilni timi za rehabilitacijo

  Namen JR je zagotavljanje programa rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju.

 • V teku

  Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

  Osnovni namen projekta je z različnimi intervencijami zagotoviti potrebna orodja za splošno javnost in strokovni kader za obvladovanje širjenja COVID-19 s čim manjšo potrebo po obsežnih ukrepih na nacionalni ravni, uspešno blažitev posledic kriznih razmer na duševno zdravje preb. kot tudi na izvajanje zdrav. dejavnosti.

 • V teku

  Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – MODULARNE PISARNE

  Namen projekta je vzpostavitev modularnih pisarn, ki bodo namenjene operativnemu centru za nujne primere in dopolnjuje projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva.

 • V teku

  Energetska prenova stavbe centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju

  Predmet investicijskega projekta je izvedba energetske prenove stavbe v državni lasti, in sicer stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju, v lasti Republike Slovenije oziroma pristojnega ministrstva MZ in je v upravljanju Javnega zavoda Splošne bolnišnice Celje.

 • V teku

  Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana

  Celovit cilj investicije je zagotavljanje optimalnih klimatskih pogojev v stavbi, ohranjanje okolja, z omenjenimi posegi spodbuditi ekološko zavest in ustvariti podporno okolje za čim večjo ekološko ozaveščenost.

 • V teku

  COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana

  Predmet investicije je celovita prenova notranjosti stavbe Negovalne bolnišnice na naslovu Vrazov trg 1 (Stara Pediatrična klinika), in sicer se bodo izvedla gradbeno - obrtniška in inštalacijska dela ter vgradnja standardne ter medicinske opreme. Z investicijo se bo zagotovilo 87 ležišč za zdravstveno nego in paliativno oskrbo.

 • Zaključen

  Balet Povodni mož na Blejskem otoku

  S krstno uprizoritvijo baleta Povodni mož v koreografiji mednarodno uveljavljenega koreografa Edwarda Cluga, z avtorsko glasbo skladatelja in multiinstrumentalista Milka Lazarja in v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Maribor smo 1. julija 2021 slavnostno obeležili začetek slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

 • Zaključen

  Živimo v vznemirljivih časih, razstava sodobne slovenske likovne umetnosti

  Kurator razstave, slovenski kustos Marko Košan je pripravil izbor del trinajstih slovenskih umetnikov in umetnic, ki sredi sodobne poplave vizualnih podob množičnih medijev iščejo nove poti slikarskega, kiparskega in fotografskega izraza, usmerjenega k novim utopijam (negotove) prihodnosti. Razstava, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca, je v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije na ogled v Evropskem parlamentu v Bruslju in na strani ministrstva za kulturo.

 • Zaključen

  Omara norega klobučarja, razstava Alana Hranitelja

  Slovenija se ob svojem drugem predsedovanju Svetu Evropske unije evropski javnosti predstavlja s stvaritvami svojih najeminentnejših ustvarjalcev. V prostore Sveta Evropske unije v Bruslju je zato pripeljala retrospektivno razstavo mednarodno priznanega kostumografa Alana Hranitelja, ki je v sodelovanju z vrhunskim scenografom Markom Japljem ustvaril postavitev, ki ponuja vpogled v avtorjevo omaro. V predstavljenih kreacijah, ki iz kostumografije prestopajo v svetove umetnosti in združujejo na videz nezdružljivo, odseva domišljijski svet umetnika, ki je zavezan večni lepoti.

 • V teku

  Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška Polica

  Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna - AC priključek Celje vzhod, katerega investicijska vrednost znaša 3,6 milijonov evrov in bo v višini 2,6 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug

  Projekt »Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug« zajema pripravo dokumentacije za celoten drugi odsek tretje razvojne osi jug, ki je razdeljen na tri pododseke:
  A - 8 kilometrov od priključka Maline do priključka Metlika – sever,
  B - 2,5 kilometra od priključka Metlika – sever do mejnega prehoda Metlika in
  C - 20 kilometrov od razcepa Gradnik do Črnomlja – jug.
  8 milijonov evrov vreden projekt bo v višini 2,15 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Državna rudarska strategija

  Državna rudarska strategija - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Republiki Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem izkoriščanju.

 • V teku

  COVID19 - informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni

  Namen operacije je vzpostaviti enotno informacijsko rešitev za naročanje na cepljenje.

 • V teku

  COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor

  Vzpostavitev primernih pogojev za delo na področju dejavnosti pulmologije na novi lokaciji Oddelka za pljučne bolezni v UKC Maribor.

 • V teku

  COVID19 - Energetska sanacija stavbe UKC Hospital

  Celovita energetska sanacija stavb UKC Ljubljana – Glavna stavba Hospital

 • V teku

  Nacionalni center celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih

  Primarni cilj investicije so zdravstvene koristi za slepe in slabovidne bolnike zaradi njihove pospešene in izboljšane usposobljenosti za samostojno življenje, vključno z zmanjšanjem njihove izpostavljenosti oziroma dovzetnosti za pridružene bolezni in poškodbe.