Skoči do osrednje vsebine

Tehnična pomoč za razvoj in izvajanje projektov na jedrnem omrežju TEN-T v državah članicah, ki so upravičene do sredstev Kohezijskega sklada

Namen tega podpornega ukrepa je krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javnih uprav in služb v zvezi z razvojem in izvajanjem projektov na jedrnem omrežju TEN-T. S tem se zagotavlja podpora državam članicam, upravičenim do sredstev Kohezijskega sklada, ki imajo lahko težave pri načrtovanju projektov, ki so dovolj dodelani in/ali kakovostni in imajo zadostno EU dodano vrednost.

V skladu z 22. členom uredbe IPE so države članice EU odgovorne, da vzpostavijo sisteme spremljanja in nadzora nad izvedbo projektov, sofinanciranih z EU sredstvi v okviru finančnega programa IPE. Slovenski portfelj IPE projektov obsega preko 40 projektov na prometnem omrežju TEN-T.  

Tehnična pomoč je namenjena:

  • izvajanju nalog finančnega in tehničnega monitoringa projektov IPE v Sloveniji, in sicer za izboljšanje administrativne usposobljenost z novimi zaposlitvami in usposabljanjem trenutno zaposlenih na nalogah za razvoj projektov IPE;
  • informiranju potencialnih upravičencev o razpisih Evropske komisije v okviru programa IPE;
  • promociji finančnega programa IPE v Sloveniji v obdobju 2014-2020.