Skoči do osrednje vsebine

Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 drugič predsedovala Svetu EU. Zaradi izjemne zahtevnosti projekta smo s pripravami že pričeli, saj moramo pravočasno zagotoviti izpolnitev vseh varnostnih, tehničnih in logističnih zahtev za izvedbo srečanj v Sloveniji ter pripraviti aktivnosti za promocijo Slovenije.

Kaj je predsedovanje Svetu EU?

Države članice EU predsedujejo Svetu EU (poleg Evropske komisije in Evropskega parlamenta ena od treh glavnih institucij EU) po vnaprej določenem sistemu rotacije. Predsedovanje vsake države traja šest mesecev. Slovenija je prvič predsedovala Svetu EU v prvi polovici leta 2008, znova bo na vrsti v drugi polovici leta 2021.

Ključna vsebinska naloga predsedujoče države članice je vodenje dela Sveta EU, predvsem usmerjanje zakonodajnega dela EU in oblikovanje skupnih stališč Sveta EU za pogovore z Evropskim parlamentom kot sozakonodajalcem in Evropsko komisijo. Predsedstvo mora zagotavljati spoštovanje zakonodajnih postopkov in nepristransko voditi usklajevanje med državami članicami. Od njega se pričakuje, da deluje kot pošten in nevtralen posrednik, ki ne poudarja lastnih nacionalnih interesov, ampak si prizadeva za skupne rešitve.

Vsebina in obseg obravnavane zakonodaje v času predsedovanja sta odvisna od pobud Evropske komisije in političnih prednostnih področij držav članic, Sveta EU in drugih institucij. V posameznem šestmesečnem obdobju se obravnava od 500 do 700 različnih zakonodajnih predlogov. Statistično gledano je pod predsedstvom posamezne države članice formalno sprejeta tretjina vseh zakonodajnih predlogov, o katerih so tekla pogajanja. Redni zakonodajni postopek v povprečju namreč traja od enega do dveh let.

Število in vsebina zadev na dnevnem redu v času slovenskega predsedovanja Svetu EU bosta odvisna predvsem od nove strateške agende EU za naslednje petletno obdobje, ki so jo voditelji EU sprejeli na zasedanju Evropskega sveta junija 2019, delovnega programa nove Evropske komisije in 18-mesečnega programa tria predsedstev, ki ga Slovenija pripravlja skupaj s sopredsedujočima Nemčijo in Portugalsko.

Kako potekajo priprave na predsedovanje Slovenije?

Predsedovanje Svetu EU je velik izziv. Na zasedanjih različnih delovnih teles ali drugih srečanjih, ki se organizirajo v času predsedovanja, predstavniki države prevzamejo aktivno vodenje, od njih pa se pričakuje ciljno usmerjen, vsebinski in konstruktivni prispevek v razpravah. Poznavanje Evropske unije, njenih vrednot, prava in postopkov, podrobnosti posameznih aktualnih dosjejev in prednostnih nalog je zato odločilnega pomena za uspešno izvedbo predsedovanja. Zaradi zapletenosti vsebinskega dela so ključne dobre priprave. V času do predsedovanja moramo zaposliti in usposobiti kadre, ki bodo sodelovali pri projektu, zagotoviti izpolnitev vseh varnostnih, tehničnih in logističnih zahtev za izvedbo srečanj v Sloveniji ter pripraviti aktivnosti za promocijo Slovenije. Ob pripravi načrta priprav smo zato sprejeli odločitev, da za izvedbo projekta predsedovanja Svetu EU dodatno zaposlimo 350 ljudi za določen čas in da za celotno izvedbo ne bomo porabili več kot 80 milijonov evrov.

Dokumenti

Projektna skupina za koordinacijo priprav in izvedbe predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021

Iskalnik