Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak bo okoljskim ministrom predstavil napredek pri zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak bo vodil zadnje zasedanje ministrov za okolje in podnebne spremembe v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Slovensko predsedstvo bo predstavilo poročilo o napredku zakonodajnega svežnja Pripravljeni za 55, ministri pa bodo opravili politično razpravo o ključnih političnih izzivih zakonodajnih aktov iz pristojnosti Sveta za okolje. To so zakonodajni predlogi glede vzpostavitve sistema za trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov (TGP); revizija uredbe o delitvi bremen (ne-ETS); določitev standardov emisijskih vrednosti ogljikovega dioksida za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila in področje LULUCF (raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo) ter predlog za ustanovitev podnebnega socialnega sklada. S sprejetjem navedenih zakonodajnih aktov bo mogoče doseči znižanje emisij TGP za vsaj 55 % do leta 2030 na ravni EU in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Predlogi v okviru svežnja so bili glavna prednostna naloga Slovenije kot predsedujoče države, ki si je prizadevala za čim večji napredek oziroma koherentno obravnavo dosjejev, ki so izrazito horizontalni.

Na zasedanju bo predstavljeno tudi poročilo o napredku Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki pomeni posodobitev zakonodajnega okvira EU za baterije in je sestavni del evropskega zelenega dogovora.

Ministri bodo izmenjali mnenja o novi strategiji EU o tleh, zlasti z vidika zadostnosti predvidenih ukrepov in zakonodajne ureditve področja na ravni EU. Strategija gradi na več ciljih evropskega zelenega dogovora in podaja vizijo do leta 2050. Je tudi ključni dejavnik za blažitev podnebnih sprememb.

Slovensko predsedstvo bo poročalo o nekaterih pomembnejših mednarodnih sestankih in zasedanjih, med drugim tudi o zasedanju pogodbenic Konvencije o podnebnih spremembah (COP26) novembra v Glasgowu ter zasedanju Barcelonske konvencije (COP22), ki je potekalo pretekli teden v Antalyji.

Večer pred zasedanjem bo minister gostil tradicionalno srečanje z nevladnimi organizacijami.