Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak na zadnjem zasedanju sveta za okolje v času slovenskega predsedovanja

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil zadnjega zasedanja sveta za okolje v okviru slovenskega predsedovanja. V okviru svežnja Pripravljeni na 55, ki je bil glavna prednostna naloga, je predsedstvo doseglo napredek pri tehničnih razjasnitvah predlogov in zagotovilo koherentno obravnavo dosjejev. Predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki je sestavni del evropskega zelenega dogovora. Potekala je tudi izmenjava mnenj o strategiji EU o tleh, zlasti z vidika zadostnosti predvidenih ukrepov in zakonodajne ureditve področja.

Predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki je sestavni del evropskega zelenega dogovora. Potekala je tudi izmenjava mnenj o strategiji EU o tleh, zlasti z vidika zadostnosti predvidenih ukrepov in zakonodajne ureditve področja.

Okoljski svet je opravil politično razpravo o zakonodajnem svežnju »Pripravljeni na 55,« katerega cilj je znižanje izpustov toplogrednih plinov (TGP) za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebna nevtralnost do leta 2050. Glede na medsebojne povezave ter politični pomen predlogov je slovensko predsedstvo zagotovilo koherentno obravnavo in opravilo tehnično analizo. Med državami članicami obstaja jasno razumevanje, da bi morali predlogi skupaj doseči dogovorjeno raven podnebne ambicije, določene v Evropskem podnebnem zakonu. Minister Vizjak je ob tem poudaril: »Slovensko predsedstvo si je v času predsedovanja prizadevalo zagotoviti največji možni napredek pri obravnavi posameznih dosjejev v okviru svežnja. Na zakonodajnih aktih z delovnega področja Sveta za okolje so bile tako opravljene vsebinske razprave, ki so pokazale kje so ključni izzivi za nadaljnje delo. S poročilom o napredku smo naslednjemu predsedstvu pripravili trdno podlago za nadaljnje delo.«

V poročilu o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, so se države članice strinjale, da je bil v dosedanjih razpravah dosežen pomemben napredek. Menile so, da predlog kompromisnega besedila predstavlja pravo smer in se v večini strinjale, da poročilo o napredku naslavlja ustrezna odprta vprašanja, o katerih je potrebna še dodatna razprava. Opozorile so na potrebo po dvojni pravni podlagi in ustrezni meri prožnosti pri ravnanju z odpadnimi baterijami ter po nadaljnji razpravi glede več tematik, med drugim trajnostnih zahtev in ciljev zbiranja ter recikliranja in glede postopka ocenjevanja ter omejevanja kemikalij v baterijah. Minister Andrej Vizjak pa je poudaril, »Slovensko predsedstvo je predlogu posvetilo 13 neformalnih videokonferenc delovne skupine za okolje ter na tej podlagi pripravilo osnutek kompromisnega besedila«, ter pojasnil: »Poročilo o napredku podrobno prikazuje potek dela delovne skupine in jasno opredeljuje glavna vprašanja, glede katerih so delegacije izrazile zaskrbljenost.«

Potekala je tudi izmenjava mnenj o novi EU strategiji o tleh, zlasti z vidika zadostnosti predvidenih ukrepov in zakonodajne ureditve področja na EU ravni. Strategija ugotavlja, da je približno 70 % tal v EU v slabem stanju, njena vizija pa je zagotoviti zdrava tla do leta 2050. V ta namen zastavlja vrsto srednjeročnih ciljev do leta 2030 in dolgoročnih ciljev do leta 2050. Države so strategijo v večini podprle in menile, da lahko ustrezna ureditev na EU ravni doprinese k izboljšanju stanja tega pomembnega vira. Pri načrtovanju ukrepov je treba upoštevati raznolikost tal med državami članicami in nacionalne specifike, kakor tudi že obstoječo nacionalno zakonodajo.

V času kosila se je razpravi na povabilo Slovenije pridružila izvršna direktorica Progama Združenih narodov (ZN) za okolje (UNEP) Inger Andersen, ministri pa so razpravljali o pripravah na naslednje zasedanje okoljske skupščine ZN za okolje (UNEA 5.2.), ki bo februarja prihodnje leto.

Slovensko predsedstvo je tudi poročalo o nekaterih pomembnejših mednarodnih srečanjih, med drugim o Neformalnem srečanju ministrov za urbani razvoj, zasedanju pogodbenic Konvencije o podnebnih spremembah (COP26) novembra v Glasgowu in zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije (COP22) o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja s protokoli.

Ob koncu se je minister Vizjak zahvalil triu predsedstev in izrazil odprtost za dobro sodelovanje tudi v času francoskega predsedovanja.

Več informacij o zasedanju na spletu Sveta EU