Skoči do osrednje vsebine

Do predsedovanja moramo tako kot vsako predsedstvo pripraviti programski okvir, ki ga sestavljajo 18-mesečni program tria predsedstev, 6-mesečni program predsedovanja s prednostnimi nalogami predsedstva in okvirni začasni dnevni redi za vodenje vsake sestave Sveta EU v času predsedovanja.

Za zagotovitev tekočega dela Sveta EU države iz tria predsedstev določijo dolgoročne cilje in pripravijo skupni program, v katerem opredelijo teme in najbolj aktualna vprašanja, ki bodo v 18-mesečnem obdobju obravnavana v Svetu EU. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav pripravi lasten, podrobnejši šestmesečni program.

18-mesečni program Nemčije, Portugalske in Slovenije je bil predstavljen in potrjen na zasedanju Sveta splošne zadeve junija 2020. Med ključnimi nalogami tria bodo odpravljanje posledic pandemije novega koronavirusa, ponovna vzpostavitev normalnega delovanja evropskih družb in okrevanje gospodarstev. Predvideni so ukrepi za spodbujanje trajnostne in vključujoče rasti, ob upoštevanju prehoda na zeleno gospodarstvo in digitalno preobrazbo. Ena od nalog bo tudi izboljšanje evropske odpornosti na krize in izoblikovanje načrtov za ravnanje v izrednih razmerah, kot so pandemije, globalni kibernetski napadi in migracijski pritisk. Med zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami je ambiciozna politika do vzhodnega in južnega sosedstva, s ponovno potrditvijo evropske perspektive Zahodnega Balkana.  

Šestmesečni program predsedovanja je razdeljen na dva dela. Prvi del zajema pregled vseh tistih zadev, ki jim posamezno predsedstvo želi nameniti posebno pozornost v času vodenja Sveta EU. Gre za tako imenovane prednostne naloge predsedovanja. Drugi del, ki je bistveno obširnejši, v največji meri sledi tako imenovani podedovani agendi. Gre za akte, ki so že na dnevnem redu Sveta EU ali pa jih bo Evropska komisija v okviru svojega delovnega programa predložila v času predsedovanja. Program predsedovanja država ob prevzemu funkcije predstavi v Evropskem parlamentu in širši javnosti.

Razmislek o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU bo na strateški ravni izhajal iz razmer in trendov v EU. Prednostne naloge pa bomo določili glede na našo vizijo razvoja boljše skupnosti, ki bo omogočala prikaz naše odličnosti in uresničevanje razvojnih ciljev v EU.

Iskalnik